Vård & Rehabilitering

Förkorta sjukskrivningar med snabb vård och rehab

Låt inte dina medarbetare vänta på vård. Vi bokar rätt resurser direkt.

Förkorta sjukskrivningar med snabb vård och rehab

Stort nätverk av oberoende partners

Snabb tillgång till rätt behandling och resurser är nyckeln till hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro. Med Qurant företagshälsa får du tillgång till hälsotjänster i hela landet med vårdgivare och specialister inom frisk- och hälsovård, sjukvård, arbetsmiljö, krishantering och rehabilitering.

Bättre hälsa från Ystad till Kiruna

När ditt företag eller en medarbetare behöver extra hjälp kan ni boka tilläggstjänster* i vårt oberoende nätverk av privata vårdgivare. Nedan är ett urval av de mest vanliga.

Vård och rehab

 • Läkarbesök

 • Specialistbesök

 • Psykologsamtal

 • Rehabiliterande fysioterapi

 • Naprapati och kiropraktik

 • Stöd och koordinering av rehabåtgärder

 • Rehabilitering av långvarig smärta

Förebyggande insatser

 • Friskvård

 • Massage

 • Hälsoenkät

 • Hälsoundersökningar

 • Arbetsmiljöarbete

Utmattning, stress & kris

 • Krishantering

 • Stresshantering

 • KBT

 • Rehabilitering av utmattningssyndrom

Utbildningar

 • Hjärt-lungräddning

 • Stresshantering

 • Krishantering

 • Föreläsningar inom ergonomi och förebyggande träning


*Pris för utförda tjänster tillkommer på månadsfaktura efter överenskommelse.
Hälsoteamet

Stöd och information genom hela rehabkedjan

Dina medarbetare får stöd, rådgivning, snabb bokning av rätt behandling och resurser samt uppföljning genom hela rehabprocessen.

Som arbetsgivare får du rådgivning och relevant information samt underlag för exempelvis rehab-samtal och handlingsplan.

Kontakta hälsoteamet
Image Description

Vill du veta mer?

Se hur Qurant och hälsoportalen kan hjälpa er arbeta proaktivt med företagshälsa