Vård och rehab

Förkorta sjukskrivningar med snabb vård och rehab

Låt inte dina medarbetare vänta på vård. Vi bokar rätt resurser direkt.

Hälsoamtal på arbetsplatsen
Hälsoamtal på arbetsplatsen
Rehabprocessen

En enklare rehabprocess

Arbetsgivare har både ansvar och skyldigheter när en medarbetare blir sjuk eller skadad. Vi är ert stöd från första sjukdagen till avslutad rehabilitering:

 • Dokumentation, uppgifter och aktiviteter organiseras i Hälsoportalens rehabmodul.
 • Automatiska påminnelser säkerställer att rehabprocessen hanteras korrekt.
 • Er dedikerade företagssköterska finns tillgänglig för rådgivning, bokning av vårdtjänster, rehabplan och regelbunden uppföljning.

Bättre hälsa från Ystad till Kiruna

När ni behöver extra hjälp bokar vi tilläggstjänster* i vårt oberoende nätverk av privata vårdgivare. Nedan är ett urval av de mest vanliga.

Vård och rehab

 • Läkarbesök

 • Specialistbesök

 • Rehabiliterande fysioterapi

 • Naprapati och kiropraktik

 • Stöd och koordinering av rehabåtgärder

 • Rehabilitering av långvarig smärta

Förebyggande insatser

 • Friskvård

 • Massage

 • Hälsoenkät

 • Hälsoundersökningar

 • Arbetsmiljöarbete

Utmattning, stress & kris

 • Krishantering

 • Stresshantering

 • Psykologsamtal

 • KBT

 • Rehabilitering av utmattningssyndrom

Utbildningar

 • Hjärt-lungräddning

 • Stresshantering

 • Krishantering

 • Föreläsningar inom ergonomi och förebyggande träning


*Pris för utförda tjänster tillkommer på månadsfaktura efter överenskommelse.
illustration av kvinna i pratbubbla
"Bra stöttning och hjälp vid arbetsrelaterade skador där Qurant snabbt hjälper våra anställda till rätt instans. Detta bidrar på sikt till snabbare rehabilitering och lägre sjukfrånvaro."
Hälsoteamet

Stöd och information genom hela rehabkedjan

Dina medarbetare får stöd, rådgivning, snabb bokning av rätt behandling och resurser samt uppföljning genom hela rehabprocessen.

Som arbetsgivare får du rådgivning och relevant information samt underlag för exempelvis rehab-samtal och handlingsplan.

situationstecken
"Både chefer och medarbetare brukar uppskatta att de har en dedikerad företagssköterska att vända sig till i vård- och rehabiliteringsärenden."
En kvinna jobbar vid datorn

Redo för ett friskare företag?

Upplev vår smarta hälsoportal och se hur en nytänkande företagshälsa kan sänka frånvaron på ditt företag.

Heltäckande företagshälsa

Tre viktiga delar – en enkel lösning

Card image cap

Förebyggande arbete

Öka dina medarbetares välmående och upptäck ohälsa tidigt.

Card image cap

Sjuk och frisk

Smidig och enkel digital sjuk- och friskanmälan, hälsostatus i realtid och personligt stöd av vårt hälsoteam.

Card image cap

Vård och rehab

Ge dina medarbetare snabbt stöd med rätt behandling via vårt nätverk av över 2,000 vårdgivare.