Med våra tjänster effektiviserar du enkelt dina kunders sjuk- och friskhantering. Välj den tjänst som passar er bäst!

Qurant digital sjuk och frisk finns i två versioner.
En version där ni, med er egen personal, tillhandahåller uppföljning av sjukfrånvaro och sjukvårdsrådgivning till era kunder.
En version där ni köper in hela tjänsten från Qurant.

 

   
 • Digital sjuk/vab- och friskhantering
 • Tillgång till Qurant Hälsoportal - en samlingspunkt för hela företagets sjukfrånvaro- och hälsoärenden.
 • Sjuk/vab- och friskanmälan för medarbetare i mobilen, surfplattan eller datorn, dygnet runt.
 • Enhetlig, förenklad administration och direkt information om medarbetarnas sjuk- och vabfrånvaro via sms och i Qurants hälsoportal.
 • Direkt information via sms, e-post och Hälsoportal
 • Smarta meddelanden och påminnelser till medarbetarna under hela sjukfrånvaron samt information om hälsostatus i Qurant Hälsoportal.
 • Direkt information om medarbetarnas sjuk- och vabfrånvaro direkt i Qurants hälsoportal.
 • Kontinuerlig återkoppling till berörda chefer via smarta meddelanden och påminnelser. Ex. påminnelse om läkarintyg, hälsosamtal och plan för återgång i arbete.
 • Statistik och rapporter
 • Lättillgänglig tydlig statistik på individ-, grupp- och företagsnivå samt översikt över hela företagets hälsostatus i Qurant hälsoportal samt genom detaljerade rapporter.
 • Personalplanering och förebyggande hälsoarbete
 • Möjlighet för företaget att planera behov av ersättare genom avisering i realtid om frånvaro via e-post och sms till chef/arbetsledare.
 • Tidig upptäckt av ohälsa, missbruksproblematik, konflikter, otrivsel m m som ofta resulterar i upprepad korttidsfrånvaro.
 • Sjukvårdsrådgivning
 • Uppföljning, stöd och rådgivning av Qurants sjuksköterskor till medarbetare under hela sjukfrånvaron.
 • Individuellt chefsstöd av Qurants sjuksköterskor och medverkan i rehabiliteringsprocessen.

Digital Sjuk & Frisk

 
 •  
 • done_outline
   Tillgång till Qurant Hälsoportal - en samlingspunkt för hela företagets sjukfrånvaro- och hälsoärenden.
 • done_outline
   Sjuk/vab- och friskanmälan för medarbetare i mobilen, surfplattan eller datorn, dygnet runt.
 • done_outline
   Enhetlig, förenklad administration och direkt information om medarbetarnas sjuk- och vabfrånvaro via sms och i Qurants hälsoportal.
 •  
 • done_outline
   Smarta meddelanden och påminnelser till medarbetarna under hela sjukfrånvaron samt information om hälsostatus i Qurant Hälsoportal.
 • done_outline
   Direkt information om medarbetarnas sjuk- och vabfrånvaro direkt i Qurants hälsoportal.
 • done_outline
   Kontinuerlig återkoppling till berörda chefer via smarta meddelanden och påminnelser. Ex. påminnelse om läkarintyg, hälsosamtal och plan för återgång i arbete.
 •  
 • done_outline
   Lättillgänglig tydlig statistik på individ-, grupp- och företagsnivå samt översikt över hela företagets hälsostatus i Qurant hälsoportal samt genom detaljerade rapporter.
 •  
 • done_outline
   Möjlighet för företaget att planera behov av ersättare genom avisering i realtid om frånvaro via e-post och sms till chef/arbetsledare.
 • done_outline
   Tidig upptäckt av ohälsa, missbruksproblematik, konflikter, otrivsel m m som ofta resulterar i upprepad korttidsfrånvaro.
 •  

 •  

 •  

Digital Sjuk & Frisk

Inklusive sjukvårdsrådgivning
 •  
 • done_outline
   Tillgång till Qurant Hälsoportal - en samlingspunkt för hela företagets sjukfrånvaro- och hälsoärenden.
 • done_outline
   Sjuk/vab- och friskanmälan för medarbetare i mobilen, surfplattan eller datorn, dygnet runt.
 • done_outline
   Enhetlig, förenklad administration och direkt information om medarbetarnas sjuk- och vabfrånvaro via sms och i Qurants hälsoportal.
 •  
 • done_outline
   Smarta meddelanden och påminnelser till medarbetarna under hela sjukfrånvaron samt information om hälsostatus i Qurant Hälsoportal.
 • done_outline
   Direkt information om medarbetarnas sjuk- och vabfrånvaro direkt i Qurants hälsoportal.
 • done_outline
   Kontinuerlig återkoppling till berörda chefer via smarta meddelanden och påminnelser. Ex. påminnelse om läkarintyg, hälsosamtal och plan för återgång i arbete.
 •  
 • done_outline
   Lättillgänglig tydlig statistik på individ-, grupp- och företagsnivå samt översikt över hela företagets hälsostatus i Qurant hälsoportal samt genom detaljerade rapporter.
 •  
 • done_outline
   Möjlighet för företaget att planera behov av ersättare genom avisering i realtid om frånvaro via e-post och sms till chef/arbetsledare.
 • done_outline
   Tidig upptäckt av ohälsa, missbruksproblematik, konflikter, otrivsel m m som ofta resulterar i upprepad korttidsfrånvaro.
 •  
 • done_outline
   Uppföljning, stöd och rådgivning av Qurants sjuksköterskor till medarbetare under hela sjukfrånvaron.
 • done_outline
   Individuellt chefsstöd av Qurants sjuksköterskor och medverkan i rehabiliteringsprocessen.

Kom igång med
Qurant Digital Sjuk & Frisk

Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt så berättar vi mer.

Qurant Företagshälsa AB (publ)
Olof Palmesgata 20a
111 37 Stockholm
Telefon: 08 522 505 00
E-post: info@qurant.se

  Jag vill ta emot nyhetsbrev Genom att kryssa i rutan samtycker du till att ta emot mailutskick från oss; med tips, råd, erbjudanden och aktuella ämnen som kan hjälpa dig att jobba proaktivt med ohälsa, minska sjukfrånvaron och få ett friskare företag. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att klicka på den länk som finns i ditt mailutskick.