Image

Erbjud dina kunder en effektiv, digital sjuk/vab- och friskhanteringstjänst med sjukvårdsrådgivning

Marknaden för företagshälsovård står inför ett skifte i och med digitaliseringen inom sjukvården och utvecklingen av olika tjänster över Internet. Därför är det viktigt för alla inom företagshälsovården att se över sina erbjudanden.

Men förändringar erbjuder också nya möjligheter. Många företag och organisationer vill ha en effektivare och mer enhetlig hantering av sina sjuk/vab- och friskärenden och bättre förutsättningar att kunna jobba mer proaktivt med förebyggande hälsovård. För många kan det vara en utmaning att få till detta. Här har den lokalt förankrade företagshälsovården en ny affärsmöjlighet.
Vi har Qurant Sjuk & Frisk, en användarvänlig digital sjuk/vab- och friskhanteringstjänst och de digitala verktygen som behövs för att effektivisera era kunders arbete med sjukfrånvaron.
I tjänsten ingår Qurants Hälsoportal, där all information samlas. Det ger en tydlig bild av hälsoläget på individ-, grupp-, och företagsnivå.

Ni har personal som känner kunden, deras anställda och erbjuder tjänster som ger såväl arbetsgivare som anställda kompetent vård och trygghet.

Tillsammans kan vi erbjuda era kunder en komplett sjuk/vab- och friskhanteringstjänst med professionell sjukvårdsrådgivning. De får möjlighet att fånga upp ohälsa i ett tidigt skede och att jobba proaktivt med hälsofrämjande åtgärder. Det minskar risken för både kort- och långtidssjukskrivningar samt blir ett stöd för både företaget och medarbetarna.
Image

Qurant Digital Sjuk & Frisk finns i två versioner

En version där ni, med er egen personal, tillhandhåller uppföljning av sjukfrånvaron samt sjukvårdsrådgivningen till kunden. Och en version där ni köper in hela tjänsten från Qurant.Qurant Digital Sjuk & Frisk

För företag som vill ha en effektiv digital hantering av sina sjuk/vab- och friskärenden och önskar att medarbetarna anmäler frånvaron på ett enhetligt sätt med avisering via sms eller e-post till arbetsgivaren. Alla hälsoärenden samlas i Qurant Hälsoportal som ger en bild över hälsostatus på såväl övergripande som på individnivå.

Läs mer
Qurant Digital Sjuk & Frisk med sjukvårdsrådgivning

När företaget dessutom vill ha en komplett sjukhanteringstjänst med uppföljning, rådgivning och stöd av sjuksköterska under hela sjukfrånvaron och rehab-kedjan och ni själva inte tillhandhåller denna tjänst.

Läs mer

Hur fungerar det när en medarbetare blir sjuk?

Hur fungerar det när en medarbetare blir sjuk?

Kontroll över korttidssjukanmälningar

Dag 1

Dina medarbetare gör sjukanmälan i vår app. Utvalda personalansvariga får notifiering och anmälan registreras i hälsoportalen. Qurants sjuksköterska ringer upp och ger råd.

Dag 4

Om medarbetaren fortfarande är sjuk ringer vår sjuksköterska upp igen

Dag 7

Medarbetaren och personalansvarig får påminnelse att sjukintyg måste lämnas in påföljande dag.

Dag 14

Qurant sjukanmäler medarbetaren till försäkringskassan. Utvald personalansvarig får bekräftelse samt information.

Hjälp under hela sjukfrånvaron

Dag 21

Meddelande om att det är dags att börja göra en rehabiliteringsplan om medarbetaren ännu inte är frisk och förväntas vara borta mer än 60 dagar. Denna skall vara klar och inlämnad dag 30 av sjukfrånvaron. Qurants sjuksköterskor kan ge stöd inför hälsosamtal med medarbetaren och ge förslag på upplägg av rehabilitering.

Dag 30

Påminnelse att lämna in rehabiliteringsplanen om medarbetaren ännu inte är frisk och förväntas vara borta mer än 60 dagar. Ärendet räknas nu som en långtidssjukskrivning.

Dag 31-366

Arbetsgivaren får fortsatta påminnelser om att medarbetaren är sjuk. Våra sjuksköterskor fortsätter att ge råd och stöd under hela sjukfrånvaron och medverkar i rehabiliteringsprocessen.

Kom igång med
Qurant Digital Sjuk & Frisk

Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt så berättar vi mer.

Qurant Företagshälsa AB (publ)
Olof Palmesgata 20a
111 37 Stockholm
Telefon: 08 522 505 00
E-post: info@qurant.se

    Jag vill ta emot nyhetsbrev Genom att kryssa i rutan samtycker du till att ta emot mailutskick från oss; med tips, råd, erbjudanden och aktuella ämnen som kan hjälpa dig att jobba proaktivt med ohälsa, minska sjukfrånvaron och få ett friskare företag. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att klicka på den länk som finns i ditt mailutskick.