Räkna ut kostnaderna för sjukfrånvaron i din butik

Fyll i formuläret nedan för att se vad sjukfrånvaron kostar din butik.

Efter du har fyllt i dina uppgifter skickas uträkningen separat i ett mail som du kan spara.


Så här är uträkningsmodellen uppbyggd 

Hur många är vi inte som försökt räkna på hur mycket sjukfrånvaron kostar vårt företag men kommit fram till att det inte är helt lätt. Det borde finnas ett snabbt och enkelt sätt att räkna på detta! I boken ”Personalekonomi i dag” benar författarna Ulf Johanson och Anders Johrén ut begreppen och räknar på hur mycket korttidssjukfrånvaro kostar för företagen. Författarna kommer i boken fram till att en korttidssjukdag, det vill säga personalens sjukdom dag 2-14, kostar företag minst 10 % av månadslönen. 10 % av månadslönen per dag!

Så här skulle det kunna se ut för er butik

Om vi räknar vidare på det och använder samma tankemodell som författarna ovan så betyder det Räkna ut kostnaderna för sjukfrånvaronatt den första dagen, karensdagen, kostar nästan 5 % av månadslönen. Detta trots att den anställde på karensdagen inte får någon sjuklön utbetald. Företagen måste ju även på karensdagen betala för semesterlönen, pensionskostnader, löneskatt och andra indirekta kostnader. Dessa kostnader är exempelvis den anställdes mobiltelefon och arbetsplats. Det vill säga kostnader som företaget har oavsett om den anställde är sjuk eller inte.

Vad innebär då det för en butik med 50 anställda? Vi räknar på att ni har 3 % sjukfrånvaro vilket borde motsvara ungefär 8 sjukdagar per år och anställd. Det är något lägre än de 10 sjukdagar per år och anställd som enligt Försäkringskassan är den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sverige. Vi säger att 3 av dessa dagar är karensdagar och att företagets genomsnittslön är 25 000 kr/månad.

3 karensdagar kostar (25.000kr x 5 %) x 3 dagar = 3.750 kr

5 korttidssjukdagar kostar (25.000kr x 10 %) x 5 dagar = 12.500 kr

Kostnad för sjukfrånvaron per anställd och år = 16.250 kr

Kostnad för sjukfrånvaron för hela butiken per år = 812.500 kr

Det betyder att företaget betalar mer än 800.000 kr på ett år utan att få någon produktion tillbaka! Vi ska inte glömma att det här räkneexemplet inte avser ett företag med ovanligt hög sjukfrånvaro.

Till detta tillkommer direkta kostnader om ni måste ta in vikarier. Dessutom finns osynliga kostnaderna som produktionsbortfallet som blir under sjukfrånvaron, ökad administrationskostnader inom företaget och troligtvis även ökad stress och arbetsbörda hos de anställda.

Att aktivt jobba med att hälsofrämjande åtgärder för att minska sjukfrånvaron i er butik
är lönsamt både ekonomiskt och hälsomässigt!