background

Qurant Premium är en nytänkande komplett företagshälsotjänst med digital sjuk- och friskhanteringstjänst. Det är lätt att komma igång! Starta upp och effektivisera ditt hälsoarbete redan idag.

Hantering av sjuk/vab- och friskanmälningar kan vara tidskrävande och krångligt både för medarbetarna och företaget. För många företag är det en utmaning att få till en effektiv hantering och även svårt att skaffa sig en bild över medarbetarnas och företagets hälsostatus.

Med vår nya tjänst Qurant Free kan du snabbt och enkelt komma igång och få en effektiv digital sjuk- och friskhantering via vår hälsoportal samt en tydlig översikt av hela företagets hälsostatusMedarbetarna gör sin sjuk/vab- och friskanmälan i vår app i mobilen, surfplattan eller datorn, dygnet runt och får smarta påminnelser om t.ex. läkarintyg. Personalansvariga får direktinformation om sina medarbetares frånvaro via SMS eller e-post, när de förväntas återkomma i arbete samt stöd från första och sista sjukfrånvarodag. Företaget får en effektiv administration av sjukfrånvaron och full översikt över företagets hälsostatus.

Dessa funktioner ingår i Qurant Free: Qurant free-digital sjuk- och friskhantering i mobilen och på nätet

√    Inlogg till Qurants Hälsoportal
√    Sjuk/vab & friskanmälan via mobil, surfplatta
      eller dator
√    Administration av sjuk/vab & friskärenden i
hälsoportalen för personalansvariga
√    Smarta påminnelser och meddelanden via SMS eller e-post
√    Hälsostatistik – Bas statistik på individ- och företagsnivå

 

INGEN BINDNINGSTID!  INGEN STARTAVGIFT!

KOM IGÅNG MED QURANT FREE REDAN IDAG!  ANMÄL DIG HÄR!

QURANT FREE GER DIG EN EFFEKTIV DAGLIG RUTIN NÄR DET GÄLLER SJUK & FRISKHANTERING.


 

För dig som vill ha en mer fulltäckande företagshälsa med sjuksköterska som följer upp och ger stöd och råd vid sjukskrivningar, chefsstöd, hälsostatistik på detaljerad nivå samt bokning av resurser och behandling i vårt oberoende nätverk av vårdgivare.

VÄXLA UPP TILL QURANT PREMIUM! 

LÄS MER OM QURANT PREMIUM PAKET