Behandling av personuppgifter

Så samlar vi in och tar hand om dina personuppgifter

    Personuppgiftspolicy för insamling av personuppgifter för Qurant Företagshälsa AB (publ) från vår hemsida qurant.se.
För vår hälsoportal, se separat policy.

Syfte

Qurant värnar om din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi vill vara tydliga och öppna med vilka data vi samlar in och varför.

I vår policy för personuppgifter beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Qurant Företagshälsa AB (publ) är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om GDPR här.

Dataskyddsombud

Qurant har ett dataskyddsombud som övervakar att Qurant hanterar personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Dataskyddsombudet är också en resursperson för våra kunder. Om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter eller kommentarer rörande vår behandling av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på dataskyddsombud@qurant.se, eller per post till: Qurant Företagshälsa AB, Drottninggatan 71C, 111 36 Stockholm, Sweden.

Vilken information sparar vi och varför?

Vi inhämtar uppgifterna direkt från dig när du registrerar dessa hos oss i samband med när du:

• Interagerar på vår hemsida, qurant.se eller någon av våra landningsidor.
• Interagerar på inlägg och poster på våra sociala media såsom Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn.
• Anmäler dig till våra nyhetsbrev, erbjudanden eller andra utskick.
• Svarar på enkäter och undersökningar
• Anmäler dig till våra kurser, seminarier och webinar.
• Kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

Vi kan också inhämta personuppgifter när vi tar direkt kontakt med dig personligen, ditt företag eller din organisation samt när vi får personuppgifter från offentliga register.

Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, titel, kontaktuppgifter till dig så som telefonnummer, e-postadress, arbetsgivare och fysisk adress till denne samt andra uppgifter som du självmant och frivilligt uppger .

Personuppgifterna samlas in i syfte att Qurant Företagshälsa AB (publ) ska kunna ge dig relevant support på Qurants tjänster, information om våra tjänster, erbjudanden och aktuella ämnen samt ge dig tips och råd inom området företagshälsa, ur affärsändamål.

Samtycke till behandling av personuppgifter

Det är ditt val att dela med dig av dina personuppgifter till Qurant. Genom att lägga in dina personuppgifter i våra olika formulär eller direkt lämna dem till oss samtycker du till att Qurant behandlar (t.ex. sparar och använder oss av) personuppgifter om dig, i enlighet med gällande dataskyddsförordning och vår beskrivning i detta dokument.

Exempel på samtycke
Denna text ligger under alla våra formulär som finns på vår hemsida.

Genom att klicka på länken samtycker du till att ta emot mailutskick från oss; med tips, råd, erbjudanden och aktuella ämnen som kan hjälpa dig att jobba proaktivt med ohälsa, minska sjukfrånvaron och få ett friskare företag. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att klicka på den länk som finns i ditt mailutskick.

Hur länge sparar vi informationen?

Vårt system slutar automatiskt att skicka information till dig om du inte har någon meningsfull interaktion med oss på 18 månader. Efter den tidsperioden rensar vi all information om dig från vårt system, såvida du inte är kund hos oss, då vi sparar informationen av administrativa skäl.

Hur skyddar vi informationen?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas i din webbläsare när du besöker en sajt för att ge dig en bättre upplevelse (t ex komma ihåg information redan fyllt i och göra så att sajter du besöker laddar snabbare).

När du använder vår hemsida, qurant.se, kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vi kopplar endast ditt cookie-ID till de personuppgifter som samlats in i enlighet med detta dokument.

Alla som besöker vår hemsida för första gången får information om att vi använder cookies och erbjuds möjlighet att avaktivera dem. Om du då inte avaktiverar cookies räknas det som mjukt giltigt samtycke till att vi använder cookie-filer på vår hemsida.

Vår sajt med domänen *qurant.se kan också skapa cookies via vårt CRM-system Upsales, Continually (Chat bot), Google Analytics, Google Adwords, Facebook och LinkedIn.

Information om besöksfrekvens samt vilka cookies du valt att tacka ja eller nej till hanteras och sparas via CookieYes i enlighet med deras data processing agreement.

Läs mer om GDPRs cookie policy här.

Avaktivera cookies
Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, och material publicerat hos tredje part, dessa länkar är endast för informationssyfte. Eftersom vi saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Qurant ansvarar heller inte för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Qurant rättar felaktiga uppgifter som upptäcks på såväl ditt eller på vårt eget initiativ. När som helst kan du kräva att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas ytterligare genom att kontakta oss på info@qurant.seHar du en förfrågan gällande det data vi sparar kan du också kontakta oss genom att fylla i formuläret längst ner på denna sida.

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i det nyhetsbrev som vi skickar dig eller genom att kontakta oss.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsombud@qurant.se, eller per post till: Qurant Företagshälsa AB, Drottninggatan 71C, 111 36 Stockholm, Sweden.

 

 

Jag har en personuppgiftsrelaterad förfrågan: