background

Nytänkande proaktiv företagshälsa som sätter medarbetaren i fokus.

Visste du att 1,5 miljoner anställda saknar företagshälsovård samtidigt som sjukfrånvaron och den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Det vill vi på Qurant Företagshälsa ändra på.

Under våra år som förmedlare av hälsotjänster till försäkringsbolag har vi sett ett behov av en effektivare sjuk- och friskadministration och en mer dynamisk tjänst för företag som inte vill vara låsta eller begränsade till en lokal företagshälsa. Därför har vi utvecklat Qurants hälsokoncept.

Med Qurant levererar vi en modern, nytänkande företagshälsa som sätter medarbetarna och hälsan i fokus. Vi har tagit ett helhetsperspektiv på hälsoarbetet och erbjuder en effektiv och digital sjuk/vabb- och friskvårdsadministration som samlar alla hälsoärenden, hälsostatus och hälsostatistik på ett ställe. Personalansvariga kan enkelt skapa sig en bild över hälsoläget och ett bra underlag för det systematiska arbetsmiljöarbetet för att kunna stödja med rätt insatser i ett tidigt skede.

Vi har ett oberoende nätverk av vårdgivare i hela landet som ger företag och organisationer snabb tillgång till rätt resurser och vård. Tillsammans med våra integrerade tjänster; förebyggande hälso-och friskvård, vård och rehab samt vårdförsäkring, får företag och organisationer en komplett företagshälsovård.

Vår ambition är att skapa ett samarbete med våra användare, där vi tillsammans jobbar för att minska sjukfrånvaron, förbättra medarbetarnas hälsa och skapa friskare företag. Ett vinnande koncept, både ekonomiskt och hälsomässigt.

Qurant Företagshälsa AB (publ) är en helhetsleverantör av hälsotjänster. Hjärtat i verksamheten är våra erfarna sjuksköterskor och vårt stora kvalitetssäkrade nätverk av privata vårdgivare. Du hittar oss på huvudkontoret i centrala Stockholm. Vi har även systerföretag i Avesta.

 

Välkommen till den nya företagshälsan.
Image
“Vår ambition är att skapa ett samarbete med våra kunder där vi tillsammans jobbar för att minska sjukfrånvaron och förbättra medarbetarnas hälsa. Ett vinnande koncept, både ekonomiskt och hälsomässigt”
Maria Schützer Funk, VD