Om Qurant

En nytänkande och proaktiv företagshälsa

Vi kopplar samman alla steg i hälsokedjan och utvecklar Sveriges smartaste, enklaste och mest kostnadseffektiva lösning för framtidens företagshälsa.

Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

Vi driver utvecklingen av framtidens smarta och omtänksamma företagshälsa, anpassad till behoven i dagens arbetsliv.

Förebyggande insatser, tidig upptäckt och en god överblick är avgörande för en hållbar hälsa. Därför vill vi på Qurant driva utvecklingen av framtidens smarta och omtänksamma företagshälsa anpassad till behoven i dagens arbetsliv.

Vårt mål är att halvera sjukskrivningarna hos alla våra kunder. Vi gör det genom att arbeta smartare i alla steg i hälsokedjan och med omtanke om den enskilda medarbetarens unika behov och förutsättningar som ledstjärna.

Med hälsofrämjande åtgärder och råd främjar vi friska företag och förebygger ohälsa. Vi har ett helhetsperspektiv på hälsa med särskilt fokus på att förebygga psykisk ohälsa baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi har utvecklat den bästa digitala tjänsten för arbetsgivare. Genom överskådlig data får våra kunder snabbt en överblick av hälsoläget i den egna organisationen. Och genom direkt kontakt med vårt hälsoteam erbjuds chefer och medarbetare stöd och vägledning anpassat till de egna behoven. Den förkylde får återhämta sig i lugn och ro. Den som har behov får snabbt en undersökning. Den som tagit i för mycket på jobbet får stöd och hjälp till en mer hållbar balans i livet.

Nu tar vi nästa steg och kopplar samman alla steg i hälsokedjan till Sveriges smartaste lösning för framtidens företagshälsa. En komplett företagshälsa inklusive en vårdförsäkring. I år gick vi med som medlemmar i Sveriges Företagshälsor. Vår affärsmodell bygger på att vi vinner på hälsa. Inte på sjukdom. Det skapar en hållbar och hälsosam utveckling för medarbetare, organisationer och för samhället.