background

Full koll på sjukfrånvaro och hälsostatus på företaget med Qurant

Tidig upptäckt av ohälsa och proaktivt arbete med hälsofrämjande åtgärder på arbetsplatsen kan minska sjukfrånvaron med 40%. Qurant proaktiva moderna tjänst för företag och organisationer ger personalansvariga möjlighet att agera proaktivt och erbjuder snabb tillgång till rätt resurser och behandling. Det är ett vinnande koncept både hälsomässigt och ekonomiskt.

Titta på vår video så får du veta mer.

Qurant är en proaktiv, modern företagshälsa med högsta fokus på att minska sjukfrånvaron och skapa hållbar hälsa på arbetsplatsen. Både medarbetare och arbetsgivare får en effektiv digital sjuk- och friskhantering via vår mobilapp och hälsoportal, uppföljning och rådgivning av våra sjuksköterskor samt snabb tillgång till rätt vård via vårt oberoende nätverk av vårdgivare. Det som är intressant med Qurant företagshälsa jämfört med den traditionella företagshälsovården är både medarbetare och arbetsgivare får ett effektivt och enhetligt sätt att hantera sjukfrånvaro i våra digitala verktyg. Alla sjuk- och hälsoärenden samlas i hälsoportalen där personalansvariga och chefer får direkt tillgång till hälsostatistik på individ-, grupp- och företagsnivå.

Läs mer om Qurant företagshälsa här 

 

Qurant proaktiva moderna företagshälsa