Arbetsmiljö | Hållbar Hälsa

Våld i nära relation orsakar stora ekonomiska kostnader och påverkan på arbetsplatser

Våld i nära relation är ett ökande samhällsproblem som även märks på arbetsplatser. När företagens tid, pengar och produktivitet påverkas blir problemet tydligare. Du som chef eller kollega har här en viktig roll, genom ett nytt verktyg från Change Collective kan din insats leda till att våldet stoppas och arbetssituationen förbättras.

Under pandemin ökade andelen personer som utsattes för våld i nära relation. Personer som bitit ihop alltför länge. Som går till jobbet med blåmärken som inte syns och en kontrollerande förövare som skickar 20 sms under en timmes möte. Självklart påverkas inte bara den enskilda individens mående, effekterna av våldet sprids som ringar på vattnet i hela arbetsgruppen. Här måste någon (varför inte du?) ta tag i situationen, sträcka ut en hand och visa den utsatta personen att det finns bra och smart hjälp att få.

Det är ju tragiskt att behöva fokusera på förlorad tid och resurser för att äntligen få till en förändring i den här frågan. Men så är det, pengar och produktionsbortfall är de värden som får företag att ta tag i problemet och hjälpa de många anställda som idag lever i destruktiva relationer, säger Iwette Rapoport, vd på Change Collective.

Iwette Rapoport har en bakgrund från näringslivet och management consulting och startade Change Collective för att hjälpa både de offer som utsätts för våld i nära relation och för att stötta och hjälpa de chefer och arbetsplatser som behöver ta tag i problemet. Idag används verktyget redan av flera större företag som till exempel Sodexo och Handelshögskolan:

 – Det är så mycket vanligare och mer utbrett än vad vi kan tro. På alla arbetsplatser och inom alla samhällsklasser finns personer som utsätts för våld i nära relation. Ofta ytterst starka och kompetenta individer som ändå behöver få hjälp utifrån för att lösa sin situation. Och det är viktigt att det blir löst för det här är supermänniskor som du inte vill förlora från ditt företag, säger Iwette Rapoport.

Change Collective fungerar just som den där hjälpen utifrån och är ett verktyg i tre steg för att förändra och förbättra situationen för anställda som utsätts för våld i nära relation.

Först och främst ökas kunskapen om problemet, här hålls föredrag och webinar på ämnet. Därefter kopplas appen Milo på, en app som konkret och i väl avvägda steg lotsar den utsatta personen vidare:

 – Vi lanserar appen Milo i dagarna, här har vi lyckats få till ett verktyg som integreras i verksamheten (alla på företaget får ta del av appen), utan risk för att den kontrollerande förövaren upptäcker. Den utsatta personen kan till och med förändra på egen hand, utan att chefen behöver veta. Det finns funktioner i Milo för att nå insikt men också verktyg för att aktivt lämna relationen på ett tryggt sätt, säger Iwette Rapoport.

Just det här att behöva berätta för chefen eller att svara på hur det verkligen ligger till när någon frågar är väldigt känsligt och svårt för många drabbade:

 – Här har ju förövaren ett finger med i spelet och har lyckats manipulerat fram skam och skuldkänslor hos sitt offer. När skammen givetvis borde ligga på den som har orsakat den. Samtidigt är det ändå så oerhört viktigt att våga hjälpa och påtala problemet, det kan rädda liv, säger Iwette Rapoport.

Ett behandlingsprogram med rätt steg

Den tredje delen i Change Collectives verktyg består av ett behandlingsprogram i olika steg. Här får både arbetsgivare och den drabbade/anställda ta del av exakt när/var/hur nästa steg ska tas.

 – Det är oerhört viktigt att det här går till på rätt sätt. En polisanmälan i fel skede kan bli direkt farlig, speciellt om det finns barn inblandade, säger Iwette och berättar att mycket kan gå fel och bli farligt just i det sista steget, när personen lämnar förhållandet. Här behöver man gå tillväga smart och få rätt vägledning och just det erbjuder Change Collective, säger Iwette Rapoport.

Behandlingsmetoden bakom Change Collective hjälper den drabbade och omgivningen att bryta ner normaliseringsprocessen. Det vill säga den process som under lång tid pågått i den destruktiva relationen och som långsamt förändrat självbilden hos den utsatta. I små steg kan processen vändas och självbilden kan byggas upp igen.

 – Här kan det första steget vara en lyhörd chef som ber om att få ta det där viktiga samtalet med den utsatta personen. Äntligen är det någon som ser, förstår och som hjälper. Det är något vi får höra efteråt, hur enormt tacksam den drabbade var för just det där första samtalet som blev vändpunkten, säger Iwette Rapoport.

Så mycket kostar våldet

 • De kända kostnaderna (rättsväsende, sjukdom) av våld i nära relation uppgår till minst 1,5 % av ett lands BNP, och dubbelt så mycket som utbildningskostnaderna. Därtill finns ett stort mörkertal.
 • Siffror från finska statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet visar att våld i nära relation varje år orsakar betydande kostnader för hälso-, social- och rättsväsendet. Här påvisas extra kostnader på 60–90 procent för socialtjänsterna och på 70 procent för rättstjänsterna, inklusive polisen (https://valtioneuvosto.fi/sv/-/10616/enligt-undersokning-orsakar-vald-i-nara-relationer-betydande-kostnader-for-halso-social-och-rattstjansterna)
 • Av alla anställda i ett företag är 7 % av kvinnorna utsatta för våld i nära relation och motsvarande 3 % av männen.
 • I Sverige sjukskrivs 11 000 kvinnor om året på grund av våld i nära relation, det blir en kvinna i timmen på ett år.
 • Under 2022 har det fattats ett regeringsbeslut med uppdraget att höja kunskapen om hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetslivet

Tecken på att någon kan vara utsatt:

 • Personen slutar sminka sig och ”klär ner sig” i oformliga kläder (förövaren vill hålla offret för sig själv)
 • Personens partner hör ofta av sig, många sms, telefonsamtal under arbetstid och kan även dyka upp på arbetsplatsen eller i bakgrunden på digitala möten
 • När det är dags för fysiska möten hör personen av sig precis innan och säger att hen behöver ta det digitalt i stället (här förhindrar förövaren offret från att ta sig iväg, vill kontrollera och hålla hemma)
 • Personen sluter sig helt när samtalet kommer in på privatlivet.
 • Diffusa besvär som magont, huvudvärk, sömnproblem och andra stressrelaterade besvär uppstår.
 • Passiv aggressivitet/uppgivenhet/bitterhet uppvisas.

Det här kan du göra för att hjälpa:

 • Prata med personen öga mot öga (inte via sms eller mejl eller annat skriftligt som förövaren kan komma över), prata i jag- budskap.
 • Påtala en arbetssituation du har lagt märke till, något konkret (tex ”jag märkte i det här mötet vi hade att din sambo skickade 20 sms”) och gör en brygga till det som förmodligen händer i privatlivet (tex ”är det så att du är kontrollerad av din sambo?”) och koppla till arbetssituationen (tex ”jag förstår om det försvårar möjligheten för dig att hålla dig koncentrerad under mötet”)
 • Erbjud direkt hjälp och nästa steg (tex ”du ska ladda ner den här appen/logga in i det här verktyget/ringa det här telefonnumret/tala med din chef alternativt HR-person).

Vill du veta mer om hur Qurant hjälper företag att jobba med psykisk hälsa kontakta oss

Mer om Change Collectives arbete med våld i nära relationer kan du läsa här… alternativt kontakta Change Collective på 010-160 27 27 

Vill du veta mer om hur du kan göra stor skillnad för utsatt medarbetare och verksamheten så kan du anmäla dig till vårt  webinar

 

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR