Kriser och stöd

Våld i nära relation del 1: en arbetsgivarfråga

Bild på Kerstin Kristensen

Våld i nära relation är ett samhällsproblem och därför också en fråga för arbetsgivare. Här ger Kerstin Kristensen, utredare inom våldsprevention på Jämställdhetsmyndigheten, råd om hur arbetsplatsen kan närma sig ämnet.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO utsätts var tredje kvinna för könsrelaterat våld någon gång i sitt liv. När svenska Jämställdhetsmyndigheten frågade om våld i nära relation på sju svenska myndigheter uppgav drygt 21 procent av kvinnorna och 9 procent av männen att de någon gång blivit utsatta.
– Alla har någon i sin närhet som är utsatt eller som utövar våld. Därför behöver våld i nära relation lyftas på flera arenor, säger Kerstin Kristensen.

Tecken på våld i nära relation

Tecknen på att en medarbetare är utsatt för våld i nära relation är flera och kan likna andra typer av problem såsom sjukdom eller missbruk. Några potentiella varningssignaler är ökad sjukfrånvaro, nedsatt arbetsförmåga, svårighet att byta arbetspass, och ovanligt mycket kontakt med partnern under arbetstid.

Bland dem som å andra sidan utsätter en partner för våld visar forskning att personen ofta är okoncentrerad, kommer sent till jobbet och förekommer i arbetsplatstillbud.

Ställ frågorna

Den som är utsatt för våld och väljer att berätta det på arbetsplatsen gör det i första hand för en kollega, i andra hand sin chef – och först efter det andra funktioner som HR eller facket. Därför behövs det kunskap om hur man tar emot sådan information. Arbetsgivare behöver lyfta in frågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Jag tycker att frågor om erfarenheter av våld ska in i årshjulet och det kan vara bra att använda arenor som arbetsplatsträffar för att informera om vad de här frågorna handlar om och vilket stöd man som arbetsgivare kan erbjuda. Till exempel samtal via företagshälsan, säger Kerstin Kristensen.

Hon förespråkar att ta in frågor om våld i nära relation i medarbetarsamtal och i rehab- och arbetsanpassningsärenden, och då inkludera frågor om att utöva våld och vara utsatt för våld.
– Vi ställer frågor om man känner sig trygg på jobbet och hemma, och om man får någon annan att känna sig otrygg på jobbet eller hemma.

Räcker en sådan fråga verkligen? Kerstin Kristensen förstår invändningen, men menar att bara att ställa den här typen av frågor kan så ett frö som bidrar till att någon vågar ta ett steg mot den förändring som behövs. Hon tycker också att arbetsgivare ska vara tydliga med att det är inte är tillåtet att använda arbetsgivarens resurser för att utöva våld.
– Det är ju det man gör när man försöker kontrollera en partner under arbetstid.

Ha en handlingsplan

Arbetsgivare behöver förbereda sig på att bemöta medarbetare som antingen själva är utsatta för våld, eller som utsätter en partner. Redan innan situationen uppstår bör det finnas en plan för hur man kan stötta, exempelvis genom företagshälsan och hänvisningar till nationella stödlinjer. Nästa steg är att vara förberedd på hur man hjälper en person som lämnar en våldsam partner.
– Här behöver arbetsgivaren berätta på ett öppet sätt hur man går till väga. Till exempel att man underlättar för den utsatta att arbeta mer flexibelt och erbjuder möjlighet att ta ledigt för möten med exempelvis familjerätten, säger Kerstin Kristensen.

Glöm inte barnperspektivet

Kerstin Kristensen vill också lyfta fram barnperspektivet. Om man som arbetsgivare får reda på att en medarbetare är utsatt så finns det kanske också barn med i bilden som far illa. Kommunicera internt hur ni gör i de här lägena.

– Här tycker jag att man ska informera internt om att en arbetsgivare precis som alla andra bör göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Qurant ställer frågor om våld i nära relation

Sedan hösten 2023 ställer företagssköterskorna på Qurant rutinmässigt frågor om våld i nära relation i hälsosamtal och fördjupade hälsosamtal. Om en medarbetare svarar ja så finns det rutiner för att hänvisa vidare. Hittills har frågorna lett till att en handfull utsatta medarbetare, både kvinnor och män, fått stöd.
– Våld i nära relation är ett samhällsproblem som vi som företagshälsa vill vara med och förebygga. Det kan vara skönt att få frågan av oss som oberoende part och vi har fått bra respons sedan vi började ställa de här frågorna rutinmässigt, säger Pia Borgudd, chef för Qurants hälsoteam.

Läs mer: Våld i nära relation del 2: vårt pilotprojekt

FAKTA

Se tecken på våld i nära relation

Tecken på att en medarbetare är utsatt för våld i nära relation kan vara:

 • Oplanerad och återkommande sjukfrånvaro
 • Avsaknad av flexibilitet runt arbetstider
 • Att personen inte längre deltar i sociala aktiviteter utanför jobbet
 • Tät telefonkontakt med partner eller närstående på arbetstid
 • Avlämnad och hämtad från jobbet av partner
 • Trötthet och koncentrationssvårigheter
 • Blåmärken, rodnader och sår

Medarbetare som utövar våld i nära relation kan också finnas på arbetsplatsen. Potentiella tecken är:

 • Personen har ombytligt humör eller känns hotfull
 • Försöker ofta kontakta sin partner via telefon, sms och sociala medier
 • Hot om att skada sig själv eller ta sitt liv om partnern gör slut
 • Kommer ofta för sent eller går tidigt
 • Uppvisar aggressivitet (särskilt efter personliga telefonsamtal)
 • Svårt att koncentrera sig på arbetet
 • Ofta involverad i arbetsplatsolyckor eller tillbud
 • Försämrad arbetsförmåga

Källa:
Arbetsplatsens betydelse vid förekomst av våld i nära relation, Jämställdhetsmyndigheten.

Läs mer:
Gör det pratbart – inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Frågor som alla chefer borde ställa – rapport

JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR