Vad kostar sjukfrånvaron? Kalkyl och uträkning


Ekonomi | Hälsobloggen

Räkna ut kostnaderna för vad sjukfrånvaron kostar på ditt företag.

Fyll i formuläret så kommer uträkningen i ett praktiskt mail som du kan spara.

  • Hidden
  • Hidden

Uträkningsmodellen

I ”Personalekonomi i dagförfattarna Ulf Johanson och Anders Johrén ut begreppen och räknar på hur mycket korttidssjukfrånvaro kostar för företagen. Författarna kommer i boken fram till att en korttidssjukdag, det vill säga personalens sjukdom dag 2-14, kostar företag minst 10 % av månadslönen. 10 % av måndaslönen per dag!

Vad betyder då detta? Om vi räknar vidare på det och använder samma tankemodell som författarna ovan så betyder det att den första dagen, karensdagen, kostar företagen nästan 5 % av månadslönen. Detta trots att den anställde på karensdagen inte får någon sjuklön utbetald. Företagen måste ju även på karensdagen betala för semesterlönen, pensionskostnader, löneskatt och andra indirekta kostnader. Dessa kostnader är exempelvis den anställdes mobiltelefon och arbetsplats. Det vill säga kostnader som företaget har oavsett om den anställde är sjuk eller inte.

Vad innebär då det för ett företag med 50 anställda? Vi räknar på att företagets har 3 % sjukfrånvaro vilket borde motsvara ungefär 8 sjukdagar per år och anställd. Det är något lägre än de 10 sjukdagar per år och anställd som enligt Försäkringskassan är den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sverige. Vi säger att 3 av dessa dagar är karensdagar och att företagets genomsnittslön är 25 000 kr/månad.

Kostnad för sjukfrånvaron för hela företaget per år = 812.500 kr

Det betyder att företaget betalar mer än 800.000 kr på ett år utan att få någon produktion tillbaka! Vi ska inte glömma att det här räkneexemplet inte avser ett företag med ovanligt hög sjukfrånvaro.

Till detta tillkommer direkta kostnader om företaget måste ta in vikarier. Dessutom finns osynliga kostnaderna som produktionsbortfallet som blir under sjukfrånvaron, ökad administrationskostnader inom företaget och troligtvis även ökad stress och arbetsbörda hos de anställda.

Hälsobloggen

Oro
9 maj, 2022
Så hanterar du ökad oro på arbetsplatsen
Läs mer
chef
2 maj, 2022
Så blir du en bättre chef: reflektera över ditt ledarskap!
Läs mer
Bara 10 minuter om dagen förbättrar din hälsa
25 april, 2022
Bara 10 minuter om dagen förbättrar din hälsa
Läs mer