Vad kostar sjukfrånvaron? Kalkyl och uträkning


Ekonomi | Hälsobloggen

Räkna ut kostnaderna för vad sjukfrånvaron kostar på ditt företag.

Hur många är vi inte som försökt räkna på hur mycket sjukfrånvaron kostar vårt företag eller organisation men kommit fram till att det inte är helt lätt. Använd uträkningsmodellen och kalkylen nedan för att se vad din sjukfrånvaro kostar.

Det borde finnas ett snabbt och enkelt sätt att räkna på detta! I boken ”Personalekonomi i dag” benar författarna Ulf Johanson och Anders Johrén ut begreppen och räknar på hur mycket korttidssjukfrånvaro kostar för företagen. Författarna kommer i boken fram till att en korttidssjukdag, det vill säga personalens sjukdom dag 2-14, kostar företag minst 10 % av månadslönen. 10 % av måndaslönen per dag!

Uträkningsmodell

Vad betyder då detta? Om vi räknar vidare på det och använder samma tankemodell som författarna ovan så betyder det att den första dagen, karensdagen, kostar företagen nästan 5 % av månadslönen. Detta trots att den anställde på karensdagen inte får någon sjuklön utbetald. Företagen måste ju även på karensdagen betala för semesterlönen, pensionskostnader, löneskatt och andra indirekta kostnader. Dessa kostnader är exempelvis den anställdes mobiltelefon och arbetsplats. Det vill säga kostnader som företaget har oavsett om den anställde är sjuk eller inte.

Vad innebär då det för ett företag med 50 anställda? Vi räknar på att företagets har 3 % sjukfrånvaro vilket borde motsvara ungefär 8 sjukdagar per år och anställd. Det är något lägre än de 10 sjukdagar per år och anställd som enligt Försäkringskassan är den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sverige. Vi säger att 3 av dessa dagar är karensdagar och att företagets genomsnittslön är 25 000 kr/månad.

3 karensdagar kostar (25.000kr x 5 %) x 3 dagar = 3.750 kr

5 korttidssjukdagar kostar (25.000kr x 10 %) x 5 dagar = 12.500 kr

Kostnad för sjukfrånvaron per anställd och år = 16.250 kr

Kostnad för sjukfrånvaron för hela företaget per år = 812.500 kr

Det betyder att företaget betalar mer än 800.000 kr på ett år utan att få någon produktion tillbaka! Vi ska inte glömma att det här räkneexemplet inte avser ett företag med ovanligt hög sjukfrånvaro.

Till detta tillkommer direkta kostnader om företaget måste ta in vikarier. Dessutom finns osynliga kostnaderna som produktionsbortfallet som blir under sjukfrånvaron, ökad administrationskostnader inom företaget och troligtvis även ökad stress och arbetsbörda hos de anställda.

Räkna ut hur mycket din sjukfrånvaro kostar

Fyll i formuläret så kommer uträkningen i ett praktiskt mail som du kan spara.


Hälsobloggen

18 december, 2020
Information till arbetsgivare under covid-19 pandemin
Läs mer
17 december, 2020
Krav och prestation i dagens ledarskap
Läs mer
14 december, 2020
Ny tidsgräns för intyg vid sjukdom och vab
Läs mer