Missbruk

Upptäck spelberoende och erbjud rätt stöd

Spelberoende

Spelberoende är ett samhällsproblem. Det är dessutom inte ovanligt att den som spelar för mycket också gör det under arbetstid. I den här artikeln går vi igenom hur du som chef eller arbetskamrat kan vara ett stöd på resan mot spelfrihet.

2023 ökade antalet kontakter till Stödlinjen med 21 procent, och antalet självtest om spelvanor på Stödlinjens hemsida ökade med nästan 9 procent. För den som spelar om pengar på ett okontrollerat sätt kan konsekvenserna bli mycket svåra. Aftonbladet skrev nyligen om 26-åriga Ebba som tog sitt liv till följd av sitt spelberoende. Hon spelade till och med på jobbet i en livsmedelsbutik, berättade hennes mamma i Aftonbladets granskning av spelbranschen.

Jonas Rafi

Jonas Rafi är legitimerad psykolog, doktor i psykologi och leder forskningsprojektet ”Spel om pengar i arbetslivet”, ett Afa-finansierat projekt som undersöker spel om pengar på arbetsplatsen. I mars 2023 disputerade han med avhandlingen ”A Workplace Prevention Program for Problem Gambling”.

Många känner till spelberoende på jobbet

I en av hans studier kom det fram att var tjugonde anställd (både medarbetare och chefer) kände till någon som spelar på jobbet. Men bara drygt 11 procent kände till att arbetsgivaren har en policy som omfattar spel. Det kan jämföras med alkoholpolicyer, som drygt 94 procent av cheferna och drygt 63 procent av medarbetarna kände till.

Att upptäcka ett spelberoende är ofta svårt. Det första som märks är i de flesta fall att medarbetarens beteende förändras på ett sätt som indikerar att någonting inte står rätt till.
– Problem med spel om pengar innebär negativa konsekvenser för hälsa, relationer eller arbete. På jobbet kan det ta sig uttryck i att medarbetaren är mentalt frånvarande på grund av tankar på spel och skulder, har svårt att koncentrera sig eller sjukskriver sig oftare, berättar Jonas Rafi.

Sätt ord på oron

Om du som chef är orolig för en medarbetare, oavsett förmodad orsak, är en bra början ett samtal med medarbetaren i enrum där du sätter ord på det du har iakttagit. Inför ett sådant samtal är det bra att gå igenom vilka policyer som finns på arbetsplatsen och vilket stöd ni kan erbjuda. Fokusera under samtalet på det du ser kopplat till jobbet och prestationen. Undvik att anklaga, visa i stället omsorg och att du vill medarbetaren väl.
– När du utgår från den förändrade prestationen eller medarbetarens mående så får medarbetaren en chans att berätta. Går du på för rakt och frågar om till exempel spelproblem ökar risken att du får en lögn till svar.

Hitta rätt nivå av kontroll

Arbetsgivare har möjlighet att skapa en policy om att exempelvis förbjuda privat telefon under arbetstid eller införa filter och spärrar som försvårar spel under arbetstid. Men sådana inskränkningar kan göra mer skada än nytta, säger Jonas Rafi.
– De kan göra att medarbetare känner sig kontrollerade eller misstrodda. Och den som är spelberoende kommer att hitta vägar, till exempel smuggla med telefonen in på toaletten.

Bygg en stödjande företagskultur

Det viktigaste man kan göra för att motverka spelproblem menar Jonas Rafi är att bygga en företagskultur som är stödjande och där man kan visa sig sårbar utan att riskera bestraffning. Det går också att göra konkreta insatser för att minska förekomsten av spel i arbetsmiljön.
– Till exempel att inte ha bettinggrupper på jobbet eller dela ut trisslotter som belöning, på samma sätt som man inte längre har vinlotterier för att det är negativt för dem med ett riskbruk av alkohol. Det går att visa tydligt att spel inte hör hemma på arbetsplatsen.

Ge rätt stöd

I det fall du som chef har fått ett spelberoende bekräftat gäller det att hålla i, och ut. Fortsätt sätta gränser. Till exempel att inte gå med på att betala ut lön i förskott. Se till att din medarbetare får stöd via företagshälsan och att anpassa arbetet efter rehabiliteringsplanen. Skapa en plan för hur du som chef ska följa upp hur det går.
– Ta gärna hjälp av medarbetaren själv för hur arbetsplatsen kan behöva anpassas. Till exempel, om det inte finns en policy om spel, så behöver en sådan skapas. Det kan till exempel ingå i en övergripande policy om skadligt bruk. Röj upp bland spelgrupper och se till att det blir en spelfri arbetsplats.

Viktigast är att när du som chef känner oro för en medarbetare, oavsett orsak, ta ett tidigt samtal. Det är avgörande. För att det ska bli ett ärligt och konstruktivt samtal behöver ni ha arbetat upp en trygghet på jobbet.
– Spel är förknippat med mycket skuld och skam. Man kommer bara våga berätta om man känner sig tillräckligt trygg, säger Jonas Rafi.

TIPS

Behöver du stöd inför samtal med en spelare?

Jonas Rafi tipsar chefer som känner sig osäkra på hur de ska närma sig en medarbetare med spelproblem att höra av sig till Stödlinjen. Där får man prata med en rådgivare och kan vara anonym och den vänder sig lika mycket till anhöriga eller andra i personers närhet med spelproblem, som till spelare själva.
– De är en jättebra resurs. Det är gratis och man behöver inte berätta vem man är. Stödlinjen drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde. Förutom det finns det en hel del stöd och behandlingar framtagna för att hjälpa personer med spelproblem. Företagshälsan kan också hjälpa till med det.

Qurant-kunder har även möjlighet att få hjälp via Ljung & Sjöberg, som erbjuder både chefsstöd och klientprogram vid spelberoende.

JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR