Missbruk

Upptäck missbruket som eskalerat under pandemin och som döljs bakom skärmen

Pandemin har inte lämnat någon oberörd efter att ha skördat miljontals liv de senaste 1,5 åren. Utöver dödsfall från covid har pandemin även ökat narkotikadödligheten med 30% enligt en studie i USA. Slutsatsen till ökningen är att de naturliga bromsklossarna i form av fysisk tid med chefer och kollegor tagits bort i och med det isolerade hemarbetet.

Redan innan pandemin hade 20 procent av Sveriges befolkning ett skadligt intag av alkohol, droger eller mediciner. I en organisation med tusen anställda så handlar det alltså om 200 personer.

Orsaker till den negativa utvecklingen

En kombination av två företeelser visar sig ligga bakom utvecklingen av det eskalerade missbruket. Nr 1 är oro och oförutsägbarhet, att inte kunna kontrollera sin tillvaro är faktorer som ökar intaget av alkohol. Nr 2 är att de naturliga bromsklossar som finns i vardagen – att hålla arbetstider, exponeras för chefer och kolleger, fysiska möten – försvinner vid hemarbete. Naturliga spärrar, som att skippa sista ölen eller glaset på kvällen, försvinner. Många påbörjar även drickandet tidigare på dagen.

Att en medarbetare kommer till oss på en kartläggning för att personen varit kraftigt påverkad i ett digitalt möte har aldrig skett tidigare, säger Axel Gudmundsson, Affärsområdeschef för arbetsplatsdrogtestning, Ljung & Sjöberg.

Problemen kom upp till ytan efter sommaren

Problemen synliggjordes framför allt efter sommaren då allt fler medarbetare återvände till arbetsplatsen och inte kunde dölja sin problematik bakom ”Teams-fasaden” längre.

– Vi ser att de ärenden som kommer in till oss via våra kunder har gått betydligt längre och är allvarligare. Att en medarbetare kommer till oss på en kartläggning för att personen varit kraftigt påverkad i ett digitalt möte har aldrig skett tidigare, säger Axel Gudmundsson, Affärsområdeschef för arbetsplatsdrogtestning, Ljung & Sjöberg AB.

– Vi ser både nya missbrukare men även återfall från medarbetare som klarat sig i flera år som nyktra och drogfria. Detta då tröskeln till att ta något mot ensamhet, depression av att sitta hemma ensam är enormt mycket lägre när det inte finns kollegor/chefer som är närvarande, säger Axel.

Denna sorgliga utveckling bekräftas även av BRIS (Barnens rätt i samhället) som vissa veckor fått ta emot mer än 40% fler samtal under pandemin från barn som är oroliga när föräldrarna dricker.

Nu pratar vi mycket om alkohol, men hur ser droganvändandet ut i näringslivet?

– Det är utbrett. Vi kanske har en bild av att droganvändandet inte är så utbrett i Sverige. Att problemen skulle vara större i till exempel sydeuropeiska länder. Sanningen är att Sverige har högst drogrelaterad dödlighet i Europa, säger Axel.

Hur vanligt är missbruk av läkemedel?

– Där ser vi också en förskjutning under den här pandemin där människor självmedicinerar väsentligt mycket mer och även ser det som mindre farligt än tidigare. Sanningen är att du lika lätt kan fastna i ett beroende av starka läkemedel som av gatudroger.

Vilka tecken ska man leta efter som arbetsgivare för att identifiera medarbetare som mår dåligt?

– Chefer behöver först och främst vara medvetna om problematiken. Det här är en fråga som måste lyftas upp på ett strategiskt plan i organisationen. Man måste vara lyhörd för signaler och agera. Man ska först och främst lita på den klassiska magkänslan. Om något känns fel så är det ofta det. ”Svajig” arbetsinsats och medarbetare som är svåra att nå är andra signaler att vara uppmärksam på, betonar Axel Gudmundsson.


TYDLIGA TECKEN PÅ MISSBRUK

Beroende på om missbruket tar sin form i spel, narkotika eller alkohol kan både de fysiska och beteendemässiga symptomen skifta. Nedan följer dock vanliga tecken som tyder på att någon närstående kan vara illa ute.

🔲 Humörsvängningar

Om personen i fråga kan skifta mellan att vara glad och nedstämd, samt uttrycka grundlös ilska kan detta vara ett tecken på missbruk. Humörsvängningar är nämligen ett utav de tydligaste tecken på missbruk och något som är vanligt oavsett om det gäller ett spel-, narkotika- eller alkoholmissbruk.

🔲 Frånvaro

En vanlig bieffekt från missbruk är försämrad sömn, magsmärtor, huvudvärk och andra problem som kan leda till att personen i fråga uppvisar allt högre frånvaro från arbetet. Detta behöver inte alltid vara en ökad sjukfrånvaro, utan kan även innebära att personen börjar komma in allt senare på morgnarna.

🔲 Brist på koncentration

Om du upplever att personen i fråga tidigare har varit väldigt engagerad och skärpt, men på senare tid har blivit allt mer mentalt frånvarande, kan detta vara ett tecken på missbruk. Det är inte heller ovanligt att personen visar en brist på koncentration och inte bryr sig lika mycket om varken utförande eller resultat längre.

🔲 Undviker sociala sammanhang

Ett annat tydligt tecken på missbruk är om personen i fråga tidigare varit väldigt social och öppen, men nu undviker sociala sammanhang. Detta gäller i såväl privat- som arbetslivet. Kanske sitter personen inte och pratar med de andra medarbetarna på samma sätt som tidigare eller också försöker undvika släktmiddagar, en träff med vännerna och andra liknande situationer.

🔲 Ekonomiska problem

Oavsett om det handlar om ett spel-, narkotika- eller alkoholmissbruk kostar det en hel del pengar. Märker du att personen i fråga plötsligt börjat låna pengar från nära och kära, ber om att få lönen tidigare eller också börjar sälja av sina tillhörigheter, kan detta vara ett tecken på missbruk.


Stöd och råd

Om du behöver hjälp kontakta oss på Qurant Företagshälsa. Vår samarbetspartner Ljung & Sjöberg AB är specialister på alkohol- och drogproblem, spelberoende och medberoende på arbetsplatsen.

 


Källor:
Fler inkommande samtal till BRIS
30% fler dödsfall av droger under pandemin

 

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR