Hälsa och friskvård

Tristess på jobbet – ett hälsohot

Tristess på jobbet

Ny forskning visar att det är skadligt för hälsan att ha det tråkigt på jobbet. Återkommande tristess ökar risken för symtom som kan leda till utmattning – men i stället för burnout, så hamnar vi i boreout.

Att ha tråkigt på jobbet ökar den självupplevda stressen och får vissa att vilja byta jobb, eller till och med gå i pension tidigt. Riktigt tråkiga jobb är en risk i klass med för stor arbetsmängd, menar forskaren Lotta Harju. Hon är biträdande professor vid Emlyon Business School och forskar om tristess i arbetslivet.

I likhet med stress och utmattning är tristess en hälsorisk i arbetslivet. Att ha det tråkigt till och från på jobbet är visserligen både vanligt och för det mesta ofarligt. Men återkommande och genomgående tristess på jobbet är kopplat till sämre självrapporterad hälsa, liksom lägre hjärtfrekvensvariabilitet, en indikator för hjärt-kärlsjukdom.

Meningslöshet och byråkrati tråkar ut

Det är kanske förvånande att brist på arbetsuppgifter varken är den enda eller den vanligaste orsaken till uttråkning på jobbet. Oftare är tristessen orsakad av faktorer som gör det svårt att fokusera på, eller genomföra arbetsuppgifter. Även aktiviteter som framstår som obegripliga för den som ska utföra dem är ett problem. Det kan handla om oändliga digitala möten, organisatoriska regleringar, meningslös byråkrati, eller att med komplicerat affärsspråk bli tillsagd att prioritera vinstmaximering över de människor man möter i arbetet, menar Lotta Harju.

En vanlig åtgärd när det uppstår oro för välmåendet i organisationen är att minska arbetsmängden. Men det kan vara kontraproduktivt och i stället öka tristessen, om det samtidigt innebär att medarbetare förlorar spännande och motiverande delar av arbetet.

Så minskar ni risken för boreout

I ett Linkedin-inlägg ger Lotta Harju fem förslag som kan minska tristessen på jobbet:

 1. Gör arbetet meningsfullt
  De flesta av oss kan acceptera en viss grad av tristess så länge arbetet känns meningsfullt i helhet. Därför är det bra att tydligt kommunicera målen med arbetet och se till att medarbetarna har förutsättningar att nå dem.
 2. Fokusera på kvalitet i stället för kvantitet
  Att ge fler uppgifter till en uttråkad medarbetare hjälper inte om arbetet känns meningslöst, utan kan till och med förvärra känslan. Ta i stället bort onödiga uppgifter i den mån det går och ge medarbetaren möjlighet att använda och utveckla sina kompetenser.
 3. Berätta hur individers arbete gör skillnad
  Att få höra att det man gör spelar roll bidrar till känslan av meningsfullhet. Många av oss kan bli bättre på att höja varandras arbetsinsatser i konversationer och möten.
 4. Bygg en trygg kultur
  För att våga ta upp att man känner tristess behövs en trygg kultur. Medarbetare borde kunna beskriva hur de upplever sitt arbete utan risk för missförstånd eller repressalier.
 5. Inkludera personligt viktiga uppgifter och sök goda samarbeten
  Vi kan alla göra något för att arbetet ska kännas mer meningsfullt och roligt. Som att hitta uppgifter och projekt som känns viktiga för oss, och att samarbeta med människor som känns inspirerande.
JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR