7 av 10 chefer är stressade och mår dåligt


Hälsobloggen | Psykisk ohälsa och Stress

En ny undersökning från tidningen Chef visar att 7 av 10 av Sveriges chefer mår dåligt och är så stressade att de har svårt att fokusera, fatta beslut och slutföra arbetsuppgifter.

Allt fler chefer mår dåligt

Psykisk ohälsa fortsätter att öka bland både chefer och medarbetare. Enligt arbetsmiljöverket beror 50-60% av långtidssjukskrivningarna på psykisk ohälsa och arbetsrelaterad stress. Och chefer är den grupp som drabbas mest. I tidningen Chef:s stora undersökning om psykisk ohälsa bland chefer svarade sju av tio att de mår så dåligt att det går ut över deras jobb. Undersökningen gjordes bland 1 696 chefer under första veckan i augusti 2018 (då var många precis tillbaka från semestern och man skulle kunna tänka sig att de var mer utvilade).

Mellancheferna är särskilt utsatta för stress

Mellancheferna är särskilt utsatta för stress och psykisk ohälsa, de upptog 43 procent av de tillfrågade i undersökningen. De har ofta stora grupper av medarbetare, upp till 20-40 personer samt stora krav på sig både uppifrån och nerifrån i organisationen, vilket lätt kan bli problematiskt när de behöver orientera sig i olika maktförhållanden. Krav på arbetsgivaren att förebygga stress i arbetsmiljön har ökat, och Försäkringskassans krav på rehabiliterande åtgärder ska även de hanteras av arbetsgivaren. Samtidigt är chefer också människor, som ska hinna med både arbetslivets krav och privatlivets åtaganden – barn, vänner, träning, städning…

Och är cheferna stressade och mår dåligt är det stor sannolikhet att medarbetarna blir påverkade och blir stressade. Det blir en ond cirkel.

Hur tar sig stressen uttryck?

Ohälsan tog en rad uttryck: allt från ohanterlig stress, sömnproblem och utmattning till svårigheter att hinna klart med arbetsuppgifter och fatta beslut, samt ångest och depression. Flera mår så psykiskt dåligt att de har svårt att göra färdigt sina arbetsuppgifter (39 procent) och/eller har svårt att fatta beslut (17 procent). 35 procent säger att de har svårt att vara en bra ledare, 17 procent har ställt in möten och jobbresor på grund av att de mått dåligt och en av fyra uppger att det har hindrat dem på annat sätt.

Nästan hälften av cheferna som deltog i undersökningen hade funderat på att söka hjälp, eller gjort det under de senaste fem åren. Andra undersökningar visar liknande resultat; många chefer är väldigt stressade och har svårt att koppla av från jobbet.Stressade chefer

Orsakerna till den ökade stressen

Ökad intensitet och krav samt tighta dead lines är några av orsakerna till den ökade stressen. Många upplever att de jobbar dygnet runt med liten eller obefintlig skillnad mellan arbete och fritid och att de inte får tillräcklig återhämtning. En tredjedel av cheferna i undersökningen upplever att de inte har de rätta befogenheterna och saknar kontroll över sin egen arbetssituation.

Gemensamt ansvar att förhindra ohälsa

Studier att man skulle kunna minska sjukfrånvaron med 40% genom att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede och att sätta in rätt hälsofrämjande åtgärder. En medarbetare som har problem med stress och andra psykosomatiska besvär har ofta haft dem under en längre tid innan hen blir långtidssjukskriven. En långtidssjukskrivning föregås ofta av flera tillfällen av korttidsfrånvaro.

Hela företaget har ett gemensamt ansvar att flagga för om en själv eller någon i ens närhet visar tecken på att må dåligt. Och idag finns det en ökande medvetenhet generellt och acceptans kring stress och utmattning. Därför är det viktigt att hålla utkik efter tecken och signaler på psykisk ohälsa och stress, både hos sig själv och på sina medarbetare.

På företagsnivå är det viktigt att jobba strategiskt och proaktivt med hälsoarbetet och se detta som en investering. Minskad stress ger minskad sjukfrånvaro, hälsosammare chefer och medarbetare samt friskare företag. Ta hjälp av din företagshälsa för att sätta upp en strategisk hälsoplan för din arbetsplats.

Mår du dåligt? Tveka inte att ta hjälp av din företagshälsa

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats, michael.emilsson@qurant.se, tel. 070-810 20 02.

Vi samarbetar med Rehab- och Arbetsmiljöakademin som kontinuerligt anordnar stresshanteringsutbildning för chefer. På kurserna får cheferna verktyg för att hantera både sin egen stress och konkreta tips om hur de kan förebygga långvarig stress hos sina medarbetare. Är du intresserad? Hör av dig Jesscia Ulvhag på jessica.ulvhag@arbetsmiljoakademin.nu, tel. 070-810 48 17,  så får du veta när nästa kurs är inplanerad.

Rehabakademin

Qurant - minskad psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Hälsobloggen

16 februari, 2021
Fem minuter pausstretch för rygg, axlar och nacke
Läs mer
12 februari, 2021
Fyra prioriterade områden inom nya arbetsmiljöstrategin
Läs mer
20 januari, 2021
Nu förändras reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Läs mer