Ekonomi

Du sparar pengar när du satsar på hälsa och arbetsmiljö

Spargris

Arbetsgivare som satsar på en god hälsa för sina medarbetare minskar sjuktalen och sparar pengar. Satsningar på friskvård och hälsa är en vinstaffär, visar en rad studier.

Det finns tydliga samband mellan medarbetares hälsa, välmående och hur mycket de presterar. Det visar ett treårigt forskningsprojekt som har initierats av Nordiska ministerrådet och som forskare från alla de nordiska länderna deltagit i. Företag som investerar i att skapa en bra arbetsmiljö och hållbar hälsa samt på att minska sjukfrånvaro förbättrar sin resultaträkning. Det vinner verksamheten, individen och samhället på.

Behöver du underlag för att kunna ta beslut om investeringar i hälsa och arbetsmiljö? Här får du fyra konkreta exempel.

1. Minska sjukfrånvaron – spara pengar

Om en medarbetare är sjuk en dag blir kostnaden för arbetsgivaren cirka 10 procent av den sjukes månadslön. För en anställd med en lön på 30 000 kronor blir kostnaden för den sjukdagen 3 000 kronor. En långtidssjukskrivning på ett halvår uppskattas kosta runt 100 000 kronor. Är den sjukskrivna dessutom en person med speciell kompetens eller någon i en nyckelroll, tillkommer kostnaderna för att hitta en lämplig ersättare. Personalomsättning, nyrekrytering och introduktion är andra nyckeltal man kan räkna på. Beroende på arbetsuppgift kan det ta upp till ett år innan en nyanställd är fullt produktiv.

Vill du räkna ut vad sjukfrånvaron kostar ditt företag?

Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi uträkningen till dig i ett separat email.

 

*” anger obligatoriska fält

Hidden
Hidden
Nyhetsbrev
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

2. Få dubbelt tillbaka på varje satsad krona

En bättre arbetsmiljö minskar olycksrisker och tillbud samt ökar personalens engagemang och medvetenhet om risker. Dessutom ger varje satsad krona ger mer än dubbelt tillbaka. Det visar en omfattande studie bland 337 företag och organisationer i 19 länder. I studien från socialförsäkringsorganisationen ISSA (International Social Security Association) uppmanades arbetsmiljöansvariga i de olika verksamheterna att bedöma utgifter och intäkter i samband med att man investerade i arbetsmiljö- och hälsoåtgärder.

En annan studie från försäkringsbolaget Euroaccident går ännu längre och visar att det går att få upp till sex kronor tillbaka på varje krona som är investerad i personalens hälsa (räknat på en minskad korttidsfrånvaro och personalomsättning samt ökad produktivitet).

3. Öka arbetskapaciteten upp till tre gånger

Vad skulle hända om dina mest passiva medarbetare blev mer aktiva? En hel del. Nyckeltalsinstitutet visar att en sådan insats i träning, kondition och ork kan öka arbetskapaciteten med upp till tre gånger. Tar du dessutom itu med hälsoproblem innan de utvecklas till kostsamma sjukskrivningar och behov av rehabilitering, kan du i åtta av tio fall få tillbaka dubbelt så mycket som du investerat.

4. Förbättra imagen och skapa en attraktivare arbetsplats

Ditt företag behöver attrahera rätt kompetens för att ni ska kunna nå era affärsmål. Ett sätt att mäta er attraktionskraft som arbetsgivare är att använda nyckeltalet Attraktiv arbetsgivarindex från Nyckeltalsinstitutet. Där ingår faktorer som bra arbetsmiljö med låg sjukfrånvaro som gör att människor trivs.

Källor:

Nyckeltalsinstitutet

ISSA – International Social Security Association

Euroaccident

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR