Qurant och BlueCall skapar förutsättningar för proaktiv digital företagshälsovård


Hälsobloggen | Qurant nyheter

Qurant och Bluecall har ingått ett samarbete där Bluecall ingår i Qurants nätverk av oberoende privata leverantörer. Tillsammans stärker företagen nu sin gemensamma position som aktörer som förebygger psykisk ohälsa på arbetsplatsen genom digitala tjänster och verktyg. 

Stress och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag enligt Försäkringskassans statistik. Samtidigt vet vi att 40% av alla sjukskrivningar skulle kunna undvikas med hälsofrämjande insatser i ett tidigt skede och snabb tillgång rätt resurser och vård.

Via samtalsstöd hjälper Bluecall människor att ta första steget att få självinsikt och förstå vad hen vill eller måste förändra i just sin situation för att må bättre, undvika stress och eventuell sjukskrivning.

”Genom samarbetet med Bluecall kan vi erbjuda våra användare att komma i kontakt med en samtalsterapeut via telefon eller chatt i en app. Det är ett enkelt och mer anonymt sätt för medarbetare att ta kontakt för att få stöd och råd redan när de börjar känna symptom på ohälsa.” Säger Maria Schützer Funk, VD på Qurant.

“Qurant har ett helt nytt tänk kring företagshälsovård som vi på BlueCall instämmer med. Hemligheten till att bygga och bibehålla en frisk personalstyrka ligger att agera förebyggande och anpassa lösningen efter individen. One size fits all-tänket kring företagshälsovård fungerar inte längre. Fokus bör dessutom ligga på prehab – inte på rehab”. Säger Caroline Rödén, VD på BlueCall.

Bluecall

Om Bluecall

BlueCall är en nytänkande spelare inom området e-hälsa med huvudfokus att förebygga psykisk ohälsa. BlueCalls vision är att hjälpa miljontals människor världen över till ett bättre välmående. Via appen kan användare ringa eller chatta med specialutbildade samtalsterapeuter, helt anonymt. BlueCall har ett stort nätverk av samtalsterapeut som genom konkreta verktyg hjälper användaren att uppnå positiv förändring i sin situation.

Hälsobloggen

4 oktober, 2021
Att tänka på som arbetsgivare vid hävda coronarestriktioner
Läs mer