Sjukfrånvaro

Så stöttar du en långtidssjukskriven medarbetare

stötta en långtidssjukskriven medarbetare

För den som lider av en allvarlig sjukdom eller är långtidssjukskriven på grund av funktionsnedsättning kan kontakten med jobbet vara både viktig och meningsfull. Här går vi igenom hur arbetsgivare och chefer kan vara ett stöd för den som är frånvarande en längre tid.

Det händer att människor som får svåra sjukdomar – till och med vårdas palliativt – vill fortsätta jobba så länge de orkar. Det kan hjälpa dem att behålla struktur och mening i vardagen. Oavsett anledning till frånvaron så finns det saker som arbetsgivare kan göra för att stötta dem.

Deltidssjukskrivning är ett alternativ. I regel arbetar den sjukskrivna då varje dag genom att minska arbetsdagen med den procentsats hen är sjukskriven. Man kan också vara sjukskriven på deltid och arbeta övrig tid, eller komma överens om ett annat upplägg som passar både medarbetaren och arbetsgivaren. Sjukpenningen från Försäkringskassan kan gälla för frånvaro på en fjärdedel, halv, tre fjärdedels eller hel sjukfrånvaro, beroende på arbetsförmågan. Det innebär att man enbart kan vara deltidssjukskriven på tre fasta nivåer: 25 procent, 50 procent eller 75 procent.

Anpassa arbetet för den som är långtidssjukskriven

Om en medarbetare är sjukskriven på deltid eller på väg att trappa upp arbetstiden efter en längre sjukskrivning så är arbetsgivaren skyldig att anpassa arbetsuppgifter och arbetstider. Då kan en rehabkoordinator via företagshälsan vara ett stöd i rehabprocessen.
– Fråga medarbetaren vad han eller hon behöver. Se det som en dialog där ni stämmer av med jämna mellanrum och skruvar på anpassningarna. Och prata inte bara om sjukdomen eller skadan, det är viktigt att trots allt få känna sig normal, säger Pia Borgudd på Qurant.

Kom överens om kontakt

Företagshälsan kan stötta chefen i hur man ska anpassa arbetet och arbetsplatsen, men även i frågor som rör hur man bäst kommunicerar med den som är långtidssjukskriven. Det kan kännas ovant eller svårt, men när en medarbetare är borta länge så är det viktigt att upprätthålla kontakten. Kom överens om en plan som känns bra för båda parter – hur ofta ni ska höras och på vilket sätt. Varannan vecka kan vara ett bra intervall. Vill medarbetaren att ni hörs på telefon, eller orkar han eller hon komma in till arbetsplatsen?

Underlätta för kollegorna att visa omtanke

Om det saknas naturliga kontaktytor med kollegorna så kan chefen uppmuntra dem att hålla kontakten. Mejla, ring och bjud in den som är långtidssjukskriven till sociala tillställningar. Och ställ frågan: vad behöver du av oss?

Som kollega är det viktigt att inte undvika en person som fått ett sjukdomsbesked. Säg hellre: ”Jag vet inte vad jag ska säga” och låt kollegan själv få berätta. En del vill prata om sina känslor, andra vill ha arbetsplatsen som frizon och då är det viktigt att respektera det.

En fin gest, beroende på hur relationerna ser ut på arbetsplatsen sedan tidigare, kan vara att chefen frigör tid så att några kollegor kan besöka den som är sjukskriven under arbetstid, tipsar Pia Borglund.
– Vi vet att det är viktigt att ha kontakt med arbetsplatsen eftersom det gör återgången lättare när man får veta vad som händer där.

Respektera den sjukskrivnas integritet

För en del som är långtidssjukskrivna kan kontakt med jobbet kännas påfrestande eller ångestladdat. Det är särskilt vanligt vid utmattningssyndrom. I varje steg så är det viktigt att respektera den som är sjuk. Vill han eller hon att arbetskamraterna ska få veta hur det är ställt och varför? Här behöver den närmaste chefen stämma av och känna in.
– Chefen behöver stämma av vad medarbetaren har för behov och respektera dem. Fråga: Vill du att jag berättar? Eller vill du göra det själv? Det ska vara en överenskommelse mellan chef och medarbetare, säger Pia Borgudd.

JENNIE JENSEN
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR