Psykisk hälsa

Så förebygger du ohälsa på arbetsplatsen

Kvinna blundar och njuter av hösten

God arbetsmiljö, bra hälsa, tydligt ledarskap och tidig rehabilitering, det är viktiga delar för att främja en hälsosam arbetsplats.

Psykisk ohälsa är ett av de största och snabbast växande hoten mot folkhälsan. Arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. 50-60% av alla långtidssjukskrivningar beror på dessa orsaker enligt försäkringskassans statistik.

Uppmärksamma tidiga tecken på ohälsa

Om du som chef agerar tidigt kan du förebygga både längre sjukskrivningar och behov av rehabilitering. Genom att ha en atmosfär på arbetsplatsen där man bryr sig om varandra så är det lättare att på en gång finnas där för varandra och stötta.

Tecknen du som arbetsgivare ska vara uppmärksam på är olika slags förändringar i medarbetarens normala beteende. Allt ifrån dålig sömn, återkommande ont i magen, humörsvängningar, irritation eller återkommande korttidsfrånvaro. Rutiner för att identifiera tidiga signaler kan vara regelbundna utvärderingar, arbetsplaneringsmöten och informella samtal med medarbetarna.

Viktiga rutiner för dig som chef:

                              

1. Vardagskontakt
Se medarbetaren, att bli sedd har stor betydelse. Var uppmärksam på avvikelser från det normala som förändringar i beteende, arbetsresultat, attityd, humör med mera. Människor som känner sig sedda, delaktiga i ett sammanhang och vet vad som förväntas av dem trivs och presterar bättre.

2. Frånvarouppföljning
Sätt en policy för hur ni följer upp frånvaro. Tex. genomför hälsosamtal med medarbetare vid upprepad sjukfrånvaro 3ggr/6mån, 6ggr/12mån. För att detta ska bli användbart är det viktigt att personalchefer har koll på sina medarbetares upprepade frånvaro.

3. Medarbetarsamtal
Ha minst 2 medarbetarsamtal per år. Se det som en möjlighet att prata med medarbetaren om mer än bara arbetet. Ha ”balans i livet” som en punkt på agendan. Du som arbetsgivare har ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett om bakgrunden till ”skadan” kommer från fritid eller arbete.
Läs artikel som ger dig tips och råd för hur du kan hålla ett hälsosamtal.

4. Ha en obruten dokumentationskedja
För tjänsteanteckningar, dvs noteringar om dina observationer och samtal med medarbetaren för att kunna gå tillbaka och se mönster. Även om vi tror oss komma ihåg kan det vara svårt att vara säker på vad som hände och sas vid just de tidpunkterna. Alla tjänsteanteckningar skall vara inlåsta eller lösenordskyddade.

5. Ta tjuren vid hornen, vänta inte!
Visa medarbetaren att du bryr dig och ta direkt kontakt när du ser tecken på ohälsa och känner dig oroad. Det viktigaste är att ställa frågor och lyssna, inte att ställa diagnos eller lägga en egen värdering. Läs mer om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar här.

Få en hälsomall

Vill du hålla i ett hälsosamtal med en medarbetare men vet inte hur du ska genomföra det? Vi har tagit fram en mall du kan använda som underlag. Fyll i formuläret så får du mallen till din e-post.

 


Källor:
Kollega.se
Försäkringskassan
Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR