Så förebygger du ohälsa på arbetsplatsen!


Hälsobloggen | Psykisk ohälsa och Stress

God arbetsmiljö, bra hälsa, tydligt ledarskap och tidig rehabilitering är alla viktiga delar för att främja en hälsosam arbetsplats och få friskare och nöjdare medarbetare!

Psykisk ohälsa är ett av de största och snabbast växande hoten mot folkhälsan. Arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. 50-60% av alla långtidssjukskrivningar beror på dessa orsaker enligt försäkringskassans statistik. God arbetsmiljö, bra hälsa, tydligt ledarskap och tidig rehabilitering är alla viktiga delar för att främja en hälsosam arbetsplats och få friskare och nöjdare medarbetare. Därför är det oerhört viktigt att du som chef uppmärksammar tidiga tecken på ohälsa. Om du agerar tidigt kan du förebygga både längre sjukskrivningar och behov av rehabilitering. Genom att ha en atmosfär på arbetsplatsen där man bryr sig om varandra så är det lättare att på en gång finnas där för varandra och stötta. 

Tecknen du som arbetsgivare ska vara uppmärksam på är olika slags förändringar i medarbetarens normala beteende. Allt ifrån dålig sömn, återkommande ont i magen, humörsvängningar, irritation eller återkommande korttidsfrånvaro. Rutiner för att identifiera tidiga signaler kan vara regelbundna utvärderingar, arbetsplaneringsmöten och informella samtal med medarbetarna.

Viktiga rutiner för dig som chef: 

                              

1. Vardagskontakt
Se medarbetaren, att bli sedd har stor betydelse. Var uppmärksam på avvikelser från det normala som förändringar i beteende, arbetsresultat, attityd, humör med mera. Människor som känner sig sedda, delaktiga i ett sammanhang och vet vad som förväntas av dem trivs och presterar bättre.

2. Frånvarouppföljning
Sätt en policy för hur ni följer upp frånvaro. Tex. genomför hälsosamtal med medarbetare vid upprepad sjukfrånvaro 3ggr/6mån, 6ggr/12mån. För att detta ska bli användbart är det viktigt att personalchefer har koll på sina medarbetares upprepade frånvaro.

3. Medarbetarsamtal
Ha minst 2 medarbetarsamtal per år. Se det som en möjlighet att prata med medarbetaren om mer än bara arbetet. Ha ”balans i livet” som en punkt på agendan. Du som arbetsgivare har ansvar för arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett om bakgrunden till ”skadan” kommer från fritid eller arbete.

4. Ha en obruten dokumentationskedja
För tjänsteanteckningar, dvs noteringar om dina observationer och samtal med medarbetaren för att kunna gå tillbaka och se mönster. Även om vi tror oss komma ihåg kan det vara svårt att vara säker på vad som hände och sas vid just de tidpunkterna. Alla tjänsteanteckningar skall vara inlåsta eller lösenordskyddade.

5. Ta tjuren vid hornen, vänta inte!
Visa medarbetaren att du bryr dig och ta direkt kontakt när du ser tecken på ohälsa och känner dig oroad. Det viktigaste är att ställa frågor och lyssna, inte att ställa diagnos eller lägga en egen värdering. Läs mer om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar här.

Vill du veta mer om hur du konkret kan jobba med hälsosamtal för att fånga upp och ta hand om en medarbetare som inte verkar må så bra i ett tidigt skede.
Läs artikeln som ger dig tips och råd för hur du kan hålla ett hälsosamtal.

Vill du hålla i ett hälsosamtal med en medarbetare men vet inte hur du ska genomföra det? Vi har tagit fram en mall du kan använda som underlag.

Skriv din emailadress nedan så skickar vi mallen för hälsosamtal till dig.

I nästa artikel kommer vi ta upp hur du närmar dig en medarbetare som du är bekymrad för och hur dessa samtal kan se ut.  Missa inte den. Anmäl dig till våra nyhetsbrev.


En medarbetare är en viktig resurs och att denne mår bra är något som ligger i ert gemensamma intresse. Att visa att du som chef genuint bryr dig har stor betydelse för både trivseln och arbetsmiljön.

Källor:
Kollega.se  https://www.kollega.se/sa-forebygger-du-psykisk-ohalsa
Försäkringskassan: https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/forebygg-sjukfranvaro/tema-arbetshalsa/fyra-nycklar-for-langtidsfriska-arbetsplatser

Hälsobloggen

16 februari, 2021
Fem minuter pausstretch för rygg, axlar och nacke
Läs mer
12 februari, 2021
Fyra prioriterade områden inom nya arbetsmiljöstrategin
Läs mer
20 januari, 2021
Nu förändras reglerna om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Läs mer