Vård och rehabilitering

Rehabkoordinering kan lära chefer se tidiga signaler på ohälsa

Hur kan chefer se tidiga signaler och agera innan någon hamnar i sjukskrivning? En del av svaret ligger i erfarenheter från rehabprocesser. Att förbygga ohälsa är en ständig förbättringsprocess där risker och dåliga förutsättningar behöver minimeras. Identifiera källan till vad som varit mindre bra och du har kommit en bra bit i det hälsofrämjande arbetet.


Då kan rehabkoordinering behövas

✔️ Vid ärenden där det finns behov av att hålla ihop processen och vara ett stöd för både arbetsgivaren och den anställde.

✔️ Ärenden med komplexitet.

Rehabkoordinatorn hjälper till att driva processen framåt, för att förkorta sjukskrivningen alternativt förhindra sjukskrivning samt har expertis om vilka lagar och regler som gäller.


Så fungerar rehabkoordinering

✔️ En rehabkoordinator stöttar chefen och den anställde och tar samordningsansvar med de instanser som behövs ex. Försäkringskassan och sjukvården.

✔️ Säkerställer att framtagna handlingsplaner följs upp, utvärderas och uppdateras kontinuerligt.

✔️ En effektiv rehabiliteringsprocess ger lägre kostnader för företaget, men även friskare medarbetare.


Rehabkoordineringens olika delar – så går det till

✔️ Chefen och Rehabkoordinatorn har ett gemensamt möte där en uppdragsbeskrivning tas fram. Aktuellt läge beskrivs, arbete/arbetsuppgifter och var i processen man befinner sig.

✔️ Rehabkoordinatorn har ett inventeringsmöte med den anställde utifrån en strukturerad metod. Där görs en analys av fortsatt behov av insatser, styrkor och utvecklingsområden.

✔️ 3 partsmöte, ett gemensamt möte med chef och den anställde, där vi förankrar och skapar en gemensam plan framåt. Ser över olika ansvarsområden och aktiviteter till nästa uppföljning.

✔️ Plan för återgång i arbete till Försäkringskassan fylls i och skickas till Försäkringskassan.

✔️ Dessa möten upprepas med regelbundenhet så att handlingsplanen är aktuell och aktuella insatser sker.

✔️ med Försäkringskassan, sjukskrivande läkare med flera för att skapa större tydlighet och mer information kring aktuellt status och nästa steg.

✔️ Individmöten där Rehabkoordinator och den anställde följer upp/coachar och driver processen framåt, med den regelbundenhet som behövs.

Rehabkoordineringen är även en lärande process där chefer får stöd i att se tidiga signaler och agera innan sjukskrivning, säger Görel Malmeström, Rehabkoordinator

✔️ Chefen ges info om Anpassningar, när och hur dessa kan göras.

✔️ Sekretessen respekteras självklart alltid i dessa möten, så att den anställde kan känna trygghet.

✔️ Skyddsombud / fack / eller annan person som den anställde önskar, kan också delta på dessa möten.


Läs mer om hur Qurant arbetar med rehab >

Få exempel på policy för sjukfrånvaro och rehabilitering, fyll i nedan formulär:

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR