Nyheter

Qurant lanserar vårdförsäkring i ny produkt för framtidens företagshälsa

Nu lanserar Qurant sin nya produkt Qurant Trygg. Syfte är att erbjuda kunder en komplett företagshälsa som är mer enkel och effektiv än andra med snabb och rätt hjälp före, under och efter sjukdom eller skada. Qurant Trygg är en unik tre- i- ett- lösning som består av företagshälsovård, sjuk- och friskhantering och en vårdförsäkring.

Att hälsa och lönsamhet hänger samman är självklart för de flesta arbetsgivare idag. Samtidigt visar undersökningar att fysisk och psykisk ohälsa som påverkar det dagliga arbetet är högre i Sverige än det globala genomsnittet. Endast en minoritet känner att de fått tillräckligt stöd för fysiskt och mentalt välbefinnande.

– Med Qurant Trygg kan vi erbjuda ett mer komplett och aktivt stöd i arbetet för en friskare arbetsplats med ökat välbefinnande. Den nya vårdförsäkringen blir integrerad med Qurants tjänster inom företagshälsa och digitala plattform, säger Christer Hjerpe, försäkringsspecialist inom Qurant.

Ökad hälsa och välmående

Han menar också att det viktigaste med Qurant Trygg är att försäkringen verkligen erbjuder en möjlighet att hjälpa företagets anställda till hälsa och välmående. Det skapas genom att företaget får ökad kunskap och kontroll på hälsan i företaget. Genom screening och frånvarostatistik identifierar vi personer med riskbeteende och kan snabbt erbjuda dem rätt insats. Tidiga insatser är avgörande för att inte riskera ohälsa och stora kostnader för långtidsfrånvaro. Uppföljning är en viktig del för att nå långsiktiga resultat och där håller Hälsoteamet ihop arbetet med regelbundna uppföljningar.

Med den nya produkten Qurant Trygg sätter vi en ny standard för vad företagshälsa bör vara. Genom att arbeta proaktivt genom hela hälsokedjan går det att säkerställa både friskare anställda och ett lönsammare företag.

–  Vanligtvis är vårdförsäkringar passiva. En vårdförsäkring väntar på att någon ska bli sjuk och invänta en skada. Med Qurant Trygg kan ohälsa upptäckas i ett tidigt skede och där vårdförsäkringen blir en pusselbit av proaktiva åtgärder. Qurant Trygg gör försäkringen aktiv, säger Christer Hjerpe.

Alla vinner på hälsa

Vårdförsäkringen erbjuds alltså som en del i den nya tjänsten Qurant Trygg. Att inkludera en vårdförsäkring är en förmån som kan motivera, locka och behålla personal.

 –  Vi har en enkel idé. Alla vinner på hälsa. Inte på sjukdom. Qurant driver nytänkande företagshälsovård med visionen att halvera företagens sjukfrånvaro. Det skapar en hållbar och hälsosam utveckling för medarbetare, organisationer och för samhället, säger Maria Schützer Funk, VD, Qurant.

Med ett helhetsperspektiv på hälsoarbetet och fokus på förebyggande insatser som underlättar det administrativa arbetet och där chefer och medarbetare får bättre kontroll över sjukfrånvaro och hälsostatus.

 –  Rent konkret går det här att uppnå genom Qurants egenutvecklade plattform med detaljerad statistik och effektiv digital sjuk- och friskhantering. Vi erbjuder också ett dedikerat hälsoteam och alla tjänster och kontakter är samlade på samma ställe, säger Maria Schützer Funk.

Snabb hjälp med stöd hela vägen

Med vårdförsäkringen i den nya tjänsten Qurant Trygg erbjuds kunder snabb hjälp, från förebyggande hälsoinsatser till kvalitetssäkrad specialistvård och stöd hela vägen av en kontaktperson från hälsoteamet. Qurant har här ett stort nätverk av leverantörer och ett nära samarbete med Capio, Sveriges största leverantör av vård till försäkringsbranschen. På så sätt säkerställs effektiv och kvalitetssäkrad vård som gör att medarbetarna snabbare kan återgå till arbetet. För att göra det enkelt och tydligt för kunderna kommer Qurant Trygg att erbjudas till ett fast pris per månad, utan några tilläggskostnader för extra tjänster.

– Nu tar vi nästa steg och kopplar samman alla steg i hälsokedjan till Qurant Trygg, Sveriges smartaste lösning för framtidens företagshälsa. En komplett företagshälsa inklusive en vårdförsäkring, säger Maria Schützer Funk. 

 

Fakta om Qurant Trygg

Qurant Trygg är en kombinationsprodukt som består av tre delar. En del är företagshälsovård med fokus på tidiga insatser som motverkar ohälsa. Den andra delen är sjuk- och friskhantering med stöd och råd av företagssköterska från första dagens frånvaro. Den tredje delen är vårdförsäkringen med extra snabb vårdgaranti och effektiv vård med stöd av kontakt genom hela hälsokedjan.

Vill du veta mer om hur Qurant hjälper företag  kontakta oss

 

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR