Arbetsmiljö

Quiet Quitting –Trend för ökad balans mellan jobb och fritid eller bara missnöje?

En ny trend bland unga får dem att revoltera mot en oempatisk arbetsmarknad

 

I USA och England har företeelsen blivit en trend bland många unga, i synnerhet de födda 1997 och framåt. I Sverige är den mindre välkänd, men eftersom svenskar lätt kniper åt sig trender från USA är det inte osannolikt att vi kommer att haka på fenomenet inom kort. TikTok-trenden kallas Quiet Quitting och kan förklaras som att man i stället för att säga upp sig bara drar ner på sitt engagemang och gör vad man ska, inte en minut mer.

Startade på TikTok

Trenden startades på TikTok. En av initiativtagarna var profilen @zkchillin som protesterade mot den väletablerade idén att du måste överprestera på jobbet för att göra karriär. Hans slutsats var att det var en hopplös syssla som sällan ger resultat och att människor borde sluta få sitt värde definierat av sitt arbete. Han deklarerade att han skulle sluta med detta beteende och kallade det för ”quiet quitting”.

Nu återstår det att se om trenden blir lika stor i Sverige. En amerikansk tidning spådde att trenden inte skulle röra sig utanför USA eftersom ”Amerikaner lever för att arbeta och européer arbetar för att leva.” Alla de tusentals svenskar som fått sjukskriva sig på grund av utbrändhet skulle nog bestämt protestera mot denna definition.

Bara för unga och priviligierade?

Som alla trender och beteenden så ändrar även Quiet Quitting form och innebörd ju fler människor som sprider den och gör den till sin. Många hävdar att det handlar om att värna om sin integritet och sätta tydliga gränser. Andra ser det som ett sätt att göra uppror mot dåliga avtal och usel arbetsmiljö utan att för den skull förlora sin inkomst. Många chefer ser det nog som ett kostsamt sätt att fortsatt inhysa personal som är oengagerad och passivt aggressiv. Man skulle kunna spekulera i om trenden främst är dedikerad de unga och priviligierade – de som inte räds att förlora jobbet på grund av bristande entusiasm eller åtagande. Men man kan också se den som ett resultat av förlorad tillhörighet till företagets arbetskultur.  Något som skulle kunna skyllas på närmast obligatoriska distansarbetet som företag anpassat sig till efter pandemin.

Människor som huvudsakligen arbetar hemifrån missar dagliga kafferaster, spontana luncher och småprat i korridoren. Tillhörighet skapas i daglig samvaro. Det är också lättare för ledningen och HR att missa anställdas missnöje när relationer ska byggas i teamsmöten.

Att dra ner på ambitionsnivån utan att säga upp sig är knappast en nyhet. Fenomenet existerar dessutom redan under ett annat namn: work-to-rule. Work-to-rule uppstod under 70-talet, främst i länder där strejk var olagligt. Idag är det en form av strejkledd protest mot ogynnsamma arbetsvillkor där arbetarna gör vad de ska enligt sitt kontrakt – men inget mer. Precis som med Quiet Quitting. Somliga hävdar att anledningen till att begreppet Quiet Quitting har fastnat är för att det lägger skulderna på arbetstagarna snarare än arbetsgivarna.

Öka transparens och delaktighet

Att anställda stänger ner och slutar engagera sig är inte helt olikt det beteende som yttrar sig som första tecken på utbrändhet. Ett tips är därför att hantera det på samma sätt. Skapa rutiner för regelbundna avstämningar med personalen. Öka transparensen och därmed delaktigheten på företaget. Ett öppet klimat är bästa sättet att stävja tendensen till tyst missnöje eller med andra ord: en dålig arbetsmiljö.

Nu återstår att se hur väl trenden etablerar sig för svenska arbetare. Oavsett är det viktigt att fortsätta lyfta vikten av en hälsosam arbetsmiljö. Ingen ska behöva dra sig tillbaka under tystnad utan prata med sina chefer om vad som inte känns bra.

Ett företag är sina anställda – mår de inte bra, så mår företaget inte bra. Därför måste vi alla kontinuerligt arbeta med samtal, transparens och förebyggande metoder för hållbar hälsa. Medvetenhet om detta är hög bland svenska företag, men när tiderna hårdnar så riskerar även företagskulturen att hänga med på tåget. Ett proaktivt systemstöd kan vara nyckeln till att integrera det som en självklar det i arbetsrutinen.

Hur jobbar ni med arbetsmiljön och hälsoarbetet på ert företag idag? Och har ni full koll på hälsostatus och sjukfrånvaron? Vill du veta mer om hur Qurant hjälper företag att jobba mer effektivt och enhetligt med att stärka sin hälsa och arbetsmiljö
Kontakta oss

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR