Coronavirus/covid-19 | Hälsobloggen

Information om provtagning för covid-19

Regeringen satsar på storskalig testning där alla med symtom på misstänkt covid-19 kommer att erbjudas kostnadsfri provtagning. Även antalet antikroppstester ska öka. Det är regionerna som ansvarar för sjukvård och smittskydd. Därför kan testläget och hur man går till väga för att testa sig för covid-19 se något annorlunda ut beroende på i vilken region du bor. Här hittar du länkar till regionernas webbplatser med information om covid-19 testning.

Två olika typer av testning

Det finns två olika typer av tester som kan tas vid covid-19 som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

PCR-test

Ett PCR-test visar om personen har en pågående eller en nyligen genomgången infektion med covid-19. I detta test undersöker man om det finns arvsmassa från viruset som orsaker infektionen. Testet tas i ett tidigt skede av sjukdomen.

Antikroppstest

Den andra typen av test, s.k. antikroppstest, visar om en person har haft covid-19 och därmed bildat antikroppar mot viruset. Testet visar om en person har fått helt eller delvis skydd mot covid-19 efter en genomgången infektion. Vi rekommenderar att antikroppstester tas av sjukvårdspersonal.

Kan jag ta prov själv?

Provtagning för PCR-prov genomförs oftast av vårdpersonal. Det kan hända att du bli ombedd att ta PCR-prov själv hemma, så kallad egenprovtagning. I det fallet får du mer information om hur det går till av din läkare. Det finns inga antikroppstest som du kan ta hemma som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om vad du kan göra själv om du har symtom.

Vem erbjuds för närvarande provtagning för covid-19

Innan de olika regionerna har hunnit bygga ut sin testkapacitet beror det dels på i vilken region du bor i dels vilken målgrupp du tillhör om du kan erbjudas att lämna prov och hur det går till. De flesta regioner erbjuder idag provtagning för covid-19 till personer med symtom som tillhör någon av följande grupper:

• Personer som är sjuka och behöver vård.
• Personal och boende inom vård och omsorg.
• Personer verksamma inom annan samhällsviktig verksamhet.Här hittar du länkar till respektive regions webbplats med information om covid-19 testning.

Följ respektive regions process

Det är viktigt att följa respektive regions process och inte gå direkt till sin vårdcentral utan bokad tid. Eftersom intresset är stort kan det bli väntetider. Här hittar du länkar till regionernas webbplatser med mer information om covid-19 testning.

I Stockholmsområdet gäller följande för provtagning för covid-19

Provtagning för covid-19 – PRC-test

Om du bor i Stockholmsområdet och tror att du har en pågående covid-19 infektion kan du från och med måndag 15 juni boka ett PCR-test och få reda på om du har en pågående sjukdom. Ett PCR-prov visar om det finns virus i dina luftvägar och tas när du har hosta, ont i halsen, lukt- och smakbortfall eller något annat symtom som kan stämma med covid-19.

Så här gör du:

1. Börja med att ladda ner appen ”Alltid Öppet” till din telefon eller läsplatta från Appstore eller Google Play.
2. I appen klickar du på ”Provtagning för covid-19”. Sedan får du svara på några frågor och får en kod.
3. Spara koden och logga in på 1177.se. Klicka på fältet: ”Jag har en kod för provtagning av covid-19”.
4. Du kommer nu antingen att:
– kunna beställa hem ett provtagningspaket
– boka en tid för att åka med bil till en mobil provtagningsstation och ta provet där.

Provet är kostnadsfritt oavsett i vilken region du tar det.

För barn upp till 13 år i gäller följande

Som vårdnadshavare kan du vara ombud för dina barn upp till 13 år. Du gör dig till ombud genom att klicka på knappen ”Sök vård för ditt barn” i Alltid öppet. Som förälder kan du inte boka in barn på ditt eget personnummer.

Hur går provtagningen till?

Ett PCR-prov prov tas oftast i näsan och en bit ner i svalget, med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier. Det kan genomföras på två olika sätt:
• du får ett provtagningspaket hemskickat till dig, provtar dig själv och sedan hämtas provet upp. Du får instruktioner om hur detta går till.
• du åker till en mobil provtagningsstation med bil, får ett provtagningspaket och tar provet på plats.

Hur får jag svar?

Svaret kommer oftast inom ett par dagar. Du får ett sms som meddelar att det är klart och loggar in på 1177.se för att se svaret. Du behöver Bank-id för att legitimera dig.

Hur ska jag tolka provsvaret?

Här kan du läsa om uppföljning av ditt prov.

Provtagning för covid-19 – Antikroppstest

Alla över 15 år som tidigare i år haft symtom som kan stämma med covid-19 kan boka ett s.k. antikroppstest. Du behöver vänta i minst 14 dagar efter att du blivit helt frisk innan du lämnar provet, så att antikroppar hunnit utvecklas i nivåer som kan mätas. Ett antikroppstest visar om man har haft sjukdomen tidigare och om du utvecklat antikroppar som kan göra att du har ett skydd mot att insjukna i covid-19 igen.

Så här gör du:

1. Börja med att ladda ner appen ”Alltid Öppet” till din telefon eller läsplatta från Appstore eller Google Play.
2. I appen klickar du på ”Provtagning för covid-19”. Sedan får du svara på några frågor och får en kod.
3. Spara koden och logga in på 1177.se. Klickar på fältet: ”Jag har en kod för provtagning av covid-19”.

Hur går provtagningen till?

Prov för antikroppar tas som ett blodprov i armvecket. Därefter analyseras provet och svaret kommer ofta inom ett par dagar.

Hur får jag svar?

Du får ett sms som meddelar att det är klart och loggar in på 1177.se för att se svaret. Du behöver Bank-id för att legitimera dig.

Hur ska jag tolka provsvaret?

Här kan du läsa om uppföljning av ditt prov.

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR