Läs Chef DigitalHRs senaste produktnytt om Qurant digitala företagshälsa.


Hälsobloggen | Qurant nyheter

Produktnytt Qurant digitala företagshälsa

Enklare administration av sjukfrånvaro med Qurant digitala företagshälsa.

Med en ny app och hälsoportal för att administrera sjukfrånvaro vill Svensk Vårdförmedling göra livet lättare för små och medelstora företag.

– Med Qurant blir administrationen smidigare. Dessutom får man automatiskt statistik som kan användas för att upptäcka ohälsa, säger Eva Norras Rehn på Svensk Vårdförmedling.

Den allra enklaste beskrivningen av Qurant är att appen ersätter ett telefonsamtal. Istället för att den sjuka eller vabbande medarbetaren ringer sin chef skickas meddelandet med några knapptryckningar i telefonen. Samma dag ringer en sjuksköterska upp medarbetaren, för att ge råd och boka vård som kan innebära ett snabbare tillfrisknande.

Men även om minskat manuellt arbete för cheferna i sig är en vinst är det inte där som Eva Norras Rehn menar att den riktigt stora fördelen med appen finns.  digitala verktyg
– En är att det byggs upp en databas över sjukfrånvaron på företaget. Ur den går det att få fram olika typer av statistiska analyser, över hur sjukfrånvaron exempelvis skiljer sig åt mellan olika avdelningar. I vår Hälsoportal har arbetsgivare och chefer har direkt tillgång till statistik och rapporter på företags-, grupp- och individnivå. Rätt använt är det här statistik som tidigt kan visa tecken på ohälsa på exempelvis en viss avdelning, eller bland anställda med vissa arbetsuppgifter.

Mellan det minskade manuella arbetet och statistikanalyserna ska Qurant hjälpa kunderna på ytterligare ett sätt: Att inte missa några av arbetsgivarens åtaganden kring sjukskrivningar.
– I hälsoportalen, som är den del där personalansvariga loggar in, får man påminnelser om vem som snart måste komma in med ett läkarintyg, när det är dags att göra rehabiliteringsplaner och så vidare. Lagar och regler som inte är lätta att ha koll på för företag som inte har en egen personalavdelning, säger Eva Norras Rehn.

Vad kostar tjänsten?

– Den finns en gratisvariant, där man bara får tillgång till appen och viss enklare statistik. Vill man ha hela systemet, med en sjuksköterska som ringer upp, bokar in snabb tillgång till rätt specialister och annan privat vård, all statistik och stöd till personalavdelningen kostar det 49 kronor per anställd och månad. Du kan läsa mer om tjänsterna Qurant Free och Qurant Premium här.

Qurant digitala företagshälsa

Hälsobloggen

4 oktober, 2021
Att tänka på som arbetsgivare vid hävda coronarestriktioner
Läs mer