Hållbar Hälsa

Positiva känslor stärker välmående och hälsa

 

Känslor är en naturlig del av våra liv, men trots det lägger vi inte alls lika stor vikt vid dem som vi borde. Under senare år har allt fler bevis kommit fram till att kraften i positiva känslor har förmåga att förbättra vår hälsa och välmående på samma sätt som negativa kan försämra den.

Otaliga studier visar att vårt centrala nervsystem och immunsystem kommunicerar med varandra. Det innebär att våra känslor och kroppar inte är separata enheter; de står i nära inbördes förhållande. Aktuell forskning kan nu bevisa förhållandet mellan positiva känslor, hälsotillstånd och livslängd. De som upplever fler positiva känslor har lägre blodtryck, ett starkare immunsystem och en allmänt bättre fysisk hälsa och välmående jämfört med individer som upplever färre positiva känslor. 

Känslor är proaktiva

Ordet emotion kommer från det latinska ordet movere och betyder ”att röra” eller ”att röra upp”. Emotioner är det vi i dagligt tal kallar för känslor, så som glädje, sorg, skam eller stolthet och som framkallas av händelser kopplad till ett specifikt och viktigt mål. Forskare har länge betraktat känslor eller sinnesrörelser som en reaktion på situationer som är viktiga för oss. Forskning visar nu att känslor är proaktiva till sin karaktär. Känslor är plötsliga och uppkommer som en respons till händelser som har en betydelse. Situationer och olika möjliga handlingsalternativ värderas och beroende av tidigare erfarenhet du har av den och hur viktig situationen är för dig. 

De 3 komponenterna

Bakom de känslor vi upplever finns tre komponenter; beteendemässig, autonom och hormonell. Den beteendemässiga delen innehåller kroppens rörelser som uppstår vid situationer som när man börjar springa vid en känsla av rädsla eller skratta när vi känner glädje. Den autonoma komponenten handlar om förändringar i det autonoma nervsystemet när vi upplever en känsla, som hjärtklappningar eller muskelspänningar, vilka uppstår för att mobilisera energi. Den tredje komponenten är de hormonella förändringarna, vilka förstärker de autonoma reaktionerna.  

Viktiga för vår överlevnad

Barbara Fredrickson utvecklade ”Broaden-and build” teorin med förklaring på vilket sätt positiva känslor är viktiga för vår överlevnad. Känslor förbereder kroppen, fysiskt och psykiskt, att reagera på ett visst sätt. Exempelvis skapar ilska en vilja att attackera och rädsla skapar en vilja att fly. De kroppsliga förändringarna, viljan att agera och ansiktsuttrycken som skapas av positiva känslor är inte så specifika eller uppenbart relevanta för överlevnad som ansiktsuttrycken frammanade av negativa emotioner. Fredrickson fann att positiva känslor inte löser problem som har med direkt överlevnad att göra utan snarare problem rörande personlig mognad och utveckling. Om man exempelvis upplever en positiv känsla kan detta leda till sinnestillstånd och humör som gör en förberedd för eventuellt kommande svåra tider.

Breddar människans förmågor

Positiva känslor gör att man uppmärksammar fler intryck och upplever sig ha fler problemlösningsstrategier till sitt förfogande. När människor mår bra blir sättet de tänker på mer kreativt, flexibelt och mottagligt för information. Även om positiva känslor är kortlivade kan de ha djupa och bestående effekter. Positiva känslor breddar människans förmåga till tanke och handlingar och bygger intellektuella, fysiska, sociala och psykologiska resurser för framtiden.

Intellektuella resurser byggs upp genom förbättrad inlärning och prestation. Fysiska resurser byggs genom exempelvis skaparlusten till lek som i sin tur bygger personliga resurser som koordination, kondition och ork. Sociala resurser byggs upp genom de sociala band som exempelvis skapas mellan familjemedlemmar som delar positiva känslor. Och psykologiska resurser byggs upp genom att positiva känslor leder till att vi upplever positiva känslor i fortsättningen.

Resurserna du får genom positiva känslor ökar oddsen för överlevnad precis som negativa känslor, om än mer indirekt. Därutöver skapar positiva känslor både ökad psykologisk motståndskraft och emotionellt välbefinnande som stärker hälsan, välmående och ger dig fler möjligheter i livet.

“Positive emotions are not trivial luxuries, but instead might be critical necessities for optimal functioning.” – Barbara Fredrickson  

 

Läs mer om hur Qurant arbetar med förebyggande och proaktiv företagshälsa.  


Thomas Lönn

 

Qurant samarbetar med Thomas LönnResistant Minds
som består av ett team experter inom området psykisk hälsa som sprider forskning inom psykologin och neurovetenskapen med fokus på välmående och psykisk hälsa.

Thomas bakgrund: MSc Applied Positive Psychology, MSc Coaching Psychology, PgD Psychotherapy (University of East London/University of Sheffield). Primärvårdskurator med expertis inom området mental friskvård.

 


 

 

 

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR