background

Hälsobloggen

Vill du ha det senaste ifrån hälsobloggen?

Frukostseminarium: Varva ned och Testa mindfulness

Events | Hälsobloggen

Känner du dig splittrad? Svårt att fokusera på dina uppgifter? Kom på vårt och Arbetsmiljöakademins …

Ahum och Qurant startar samarbete för att gemensamt verka för minskad psykisk ohälsa i arbetslivet

Hälsobloggen | Qurant nyheter

Ge dina medarbetare ett enkelt sätt att komma i kontakt med rätt legitimerad psykolog eller …

Läs Chef DigitalHRs senaste produktnytt om Qurant digitala företagshälsa.

Hälsobloggen | Qurant nyheter

Enklare administration av sjukfrånvaro med Qurant digitala företagshälsa. Med en ny app och hälsoportal för …

Frukostseminarium: Konkreta tips på hur du förebygger ohälsa på arbetsplatsen

Events | Hälsobloggen

Kom på vårt frukostseminarium och få konkreta tips och råd på hur du upptäcker och …

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud med konkreta verktyg.

Events | Hälsobloggen

Lär dig allt om hur du bedriver ett praktiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en hälsosam, säker …

Friskare medarbetare med ett systematiskt rehabiliteringsarbete

Hälsobloggen | Vård och Rehabilitering

Arbetsplatser med låga sjukskrivningstal har ofta tydliga system, goda rutiner och samsyn inom organisationen för …

Qurant och BlueCall skapar förutsättningar för proaktiv digital företagshälsovård

Hälsobloggen | Qurant nyheter

Qurant och Bluecall har ingått ett samarbete där Bluecall ingår i Qurants nätverk av oberoende …