ICA minskade sjuklönekostnaderna med 30% tillsammans med Qurant


Hälsobloggen | Kundrecenssioner

Minskade sjuklönekostnader” Vi har använt Qurant sedan september 2018 och genom allas engagemang minskade vi, redan på sex månader, våra sjuklönekostnader med ca 30 %”.

 

Vi har haft stor nytta av Qurant för enskilda medarbetare som har haft hög sjukfrånvaro med framgångsrikt utförda riktade insatser. Våra medarbetare uppskattar förmånen att alltid bli kontaktade av en sjuksköterska som ger tips och råd när de är sjuka eller vabbar. För att förebygga sjukfrånvaro har vi dessutom genomfört ett frivilligt vaccinationsprogram mot årets influensa.

Men det är inte bara minskad sjukfrånvaro som är resultatet av den ökade satsningen på och engagemanget kring företagshälsovård. Det faktum att alla berörda chefer omedelbart blir meddelande med all information vi behöver när någon medarbetare sjukskriver sig hjälper oss också med schemaläggningen och det är mycket mer effektivt än att medarbetaren bara ringer eller sms:ar sin närmsta chef.

Maria Fagerlund
Ica Liljeholmen

 

minskade sjuklönekostnader

Hälsobloggen

10 juli, 2020
Så hanterar vi stress – och det hjälper för oss
Läs mer
22 juni, 2020
Aktuellt från Qurants sjuksköterskor
Läs mer
Provtagning för covid-19
17 juni, 2020
Information om provtagning för covid-19
Läs mer