Ahum och Qurant startar samarbete för att gemensamt verka för minskad psykisk ohälsa i arbetslivet


Hälsobloggen | Qurant nyheter

Ge dina medarbetare ett enkelt sätt att komma i kontakt med rätt legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Det skapar förutsättningar för minskad psykisk ohälsa och minskad sjukfrånvaro på arbetsplatsen.

Den psykiska ohälsan ökar oroväckande i samhället. Idag beror 50-60% av alla långtidssjukskrivningar på stress och psykisk ohälsa enligt Försäkringskassans statistik. Därför ställs det högre krav på företag att kunna förebygga och stötta medarbetare som har någon form av psykisk ohälsa och psykosomatiskt relaterade problem.

– Med Ahum gör vi det nu enkelt för arbetsgivare att erbjuda psykoterapi och psykologiska stödsamtal för sina anställda. Ahum koncept där det är enkelt att snabbt komma i kontakt med rätt legitimerad psykolog eller psykoterapeut ligger helt i linje med vårt nytänkande och proaktiva sätt att erbjuda företagshälsovård, säger Maria Schützer Funck, VD på Qurant.

Ahums ambition är att sänka tröskeln till psykologisk hjälp och att göra det lättare för de personer som söker stöd att hitta rätt hjälp. Via sin unika matchningsalgoritm hjälper Ahum den anställde att snabbt och enkelt hitta rätt terapeut och behandlingsmetod. Matchning/bokning sker digitalt utan onödiga mellanhänder som höjer tröskeln för att ta hjälp av en psykolog eller psykoterapeut.

– Med sin proaktiva företagshälsa och smarta digitala verktyg för hantering av sjukfrånvaron har Qurant tagit ett hel nytt grepp kring företagshälsovård och ohälsa. Ahums kvalitetssäkrade nätverk av legitimerade terapeuter passar perfekt som ett komplement till detta koncept och jag ser fram emot att samarbetet, säger Fredrik Sandin leg. psykolog och VD på Ahum.

Om Ahum – Minskad psykisk ohälsa

Ahum är en digital innovativ plattform för psykoterapi och psykologiska coachingsamtal med ett kvalitetssäkrat nätverk av legitimerade terapeuter. Med en unik matchningsalgoritm förmedlas rätt psykolog/behandlingsmetod till personer i behov av psykologstöd. Samtalsstöd och terapi erbjuds både på mottagning eller on-line via video.

Ahum - minskad psykisk ohälsa på arbetsplatsenQurant - minskad psykisk ohälsa på arbetsplatsen

 

Hälsobloggen

4 oktober, 2021
Att tänka på som arbetsgivare vid hävda coronarestriktioner
Läs mer