Hållbar Hälsa | Hälsobloggen

Minska sjukfrånvaron med en modern företagshälsa!

Hur går det med hälsoarbetet i din organisation?

Sjukfrånvaron kostar i genomsnitt ett företag minst 10% av medarbetarens månadslön per dag. Till detta tillkommer direkta kostnader om man måste ta in vikarier och indirekta kostnader för eventuellt produktionsbortfall.  Arbetsbördan och stressen hos de andra medarbetarna ökar om de måste ta på sig ytterligare arbetsuppgifter. Dessutom är ofta själva hanteringen av sjuk-, frisk- och frånvaroanmälningar tidskrävande och krångligt både för medarbetarna och företaget. Det innebär att en modern företagshälsa med digital hantering blir ett viktigt verktyg för dig att effektivisera och minska administrationen samt få en tydlig överblick över dina medarbetares hälsa. 

Att aktivt arbeta med hälsofrämjande åtgärder och skapa en hållbar hälsostrategi är en viktig faktor för att minska sjukfrånvaron, få nöjda och friska medarbetare samt skapa ett hälsosamt lönsamt företag.

Frågor du bör ha koll på:

Hur mår dina medarbetare?
Vet du hur hög sjukfrånvaro ni har?
Har du en tydlig bild över hela företagets hälsostatus?
Jobbar ni förebyggande för att minska ohälsa och sjukfrånvaro?

Minska sjukfrånvaron med en modern företagshälsa?

En modern, nytänkande företagshälsa tar ett helhetsperspektiv på hälsoarbetet, sätter medarbetarna i fokus och erbjuder en digital, effektiv och smidig sjuk- och friskvårdsadministration. Den hjälper dig att få en tydlig bild av hur medarbetarna mår och du får en översikt över hela företagets hälsostatus. Satsa på medarbetarnas hälsa. Friskare medarbetare och hälsomedvetna företag skapar tillväxt och ökad lönsamhet.

Vad innebär det? Jo, din hälsopartner ska kunna erbjuda dig:

Förebyggande hälsovård skapar förutsättning för ett friskare företag. Läs mer om hur du får en lönsam friskvårdssatsning.
En digital sjuk- och friskhantering – ger både medarbetare och arbetsgivare en smidig och snabb hantering av företagets sjukfrånvaro och hälsoärenden samt tillgång till hälsodata. Administrationen minskar och du får en bild över medarbetarnas och företagets hälsostatus.
Nätverk av oberoende vårdgivare  ger rätt stöd och vård genom hela rehabprocessen.
Personlig touchuppföljning och stöd av sjuksköterska skapar trygghet.

Välj Qurant moderna och digitala företagshälsa

Qurant är en nytänkande och proaktiv företagshälsa med en användarvänlig hälsoportal som sätter medarbetaren i fokus. Vårt moderna koncept ger företag möjlighet att minska sjukfrånvaron, förbättra medarbetarnas hälsa och skapa friskare företag. Kärnan i erbjudandet är Qurant Moderna Sjuk & Frisk med en digital hälsoportal. som ger både medarbetare och företag en smidig hantering av sjuk- och friskanmälningar. Tillsammans med Qurant Prehab- och Qurant Vård & Rehab får du en fulltäckande företagshälsa.

Ni väljer själva de delar som passar ert företag bäst.

PREHAB

Förebyggande hälsovård med enkel hantering av friskvårdsbidraget direkt i mobilen via appen MinFriskvård samt bokning av och tillgång till prehab och friskvård.
Läs mer.

DIGITAL SJUK & FRISK

Användarvänlig sjuk- och friskhantering direkt i mobilen, surfplattan eller datorn via vår digitala Hälsoportal. Uppföljning, stöd och rådgivning redan första sjukdagen av våra sjuksköterskor.
Läs mer.

VÅRD & REHAB

Stöd, rådgivning, bokning av samt tillgång till rätt behandling och resurser genom hela rehab-processen via vårt oberoende kvalitetssäkrade nätverk av vårdgivare i hela Sverige. Läs mer.

 

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag?

Kontakta Qurant eller fyll i vårt BLI KUND formulär så får du ett avtalsförslag.

 

 

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR