Image
“Qurants tjänst hjälper mig som företagare, mitt företag samt även mina medarbetare att hantera sjuk- och friskärenden på ett enkelt och professionellt sätt. Samtidigt får vi ett mycket bra stöd i både hälsovårds- och sjukvårdsärenden.”
Roger Backlund
Burman Ur & Guld | Stjärnurmakarna Skellefteå

Jag rekommenderar varmt att använda Qurants företagshälsotjänst

Som småföretagare är humankapitalet i form av medarbetarna mitt viktigaste konkurrens medel. Stora företag och organisationer har personal som sköter frågor runt sjukskrivningar och ger stöd, det är svårt för en mindre företagare.

Qurant har hjälpt mig som företagare, mitt företag samt även mina medarbetare till att hantera dessa frågor på ett konfidentiellt, enkelt och proffsigt sätt. Redan första sjukdagen återkopplar en sjuksköterska från Qurant till medarbetaren som sjukanmält sig – mina medarbetare är mycket glada för att få denna form av ”sjukvårdsrådgivning och stöd” som de kallar det. Jag som företagare får en enkel och lättanvänd statistik över mina medarbetares VAB samt sjukskrivningar så jag lätt kan upptäcka och se eventuella samband som måste hanteras – även här kan jag få hjälp av Qurant.

Jag rekommenderar varmt att använda Qurants tjänster – vill även tacka vår kedja Stjärnurmakarna som varit framsynta att teckna avtal med Qurant – ett riktigt win-win avtal.”

Roger Backlund Burmans Ur & Guld, Stjärnurmakarna Skellefteå

Stjränurmakarna

Image

Prehab


Förebyggande hälsovård med verktyg för att upptäcka ohälsa i tidigt skede och jobba proaktivt, bokning av och tillgång till prehab och friskvård samt enkel hantering av friskvårdsbidraget.

Läs mer om prehab
Image

Digital Sjuk & Frisk


Effektiv och smidig digital sjuk/vab- och frisk­hantering direkt i mobilen, surfplattan eller datorn via vår digitala hälsoportal. Med tydlig översikt av hälsostatus samt uppföljning och rådgivning av sjuksköterska.

Läs mer om hälsoportalen
Image

Vård & Rehab


Stöd, rådgivning, bokning och tillgång till rätt behandling och resurser genom hela rehabprocessen via vårt oberoende nätverk av kvalitetssäkrade vårdgivare i hela landet.

Läs mer om rehab