Image
“Vi har använt Qurant sedan september 2018 och genom allas engagemang minskade vi, redan på sex månader, våra sjuklönekostnader med ca 30 %.”
Maria Fagerlund
ICA Kvantum Liljeholmen

Tillsammans med Qurant och allas engagemang  minskade vi sjuklönekostnaderna med 30% på 6 månader.

Vi har haft stor nytta av Qurant för enskilda medarbetare som har haft hög sjukfrånvaro med framgångsrikt utförda riktade insatser. Våra medarbetare uppskattar förmånen att alltid bli kontaktade av en sjuksköterska som ger tips och råd när de är sjuka eller vabbar. För att förebygga sjukfrånvaro har vi dessutom genomfört ett frivilligt vaccinationsprogram mot årets influensa.

Men det är inte bara minskad sjukfrånvaro som är resultatet av den ökade satsningen på och engagemanget kring företagshälsovård. Qurants system ger stöd till cheferna vad gäller resursplanering och schemaläggning samt att hålla reda på allt som gäller inom sjukhanterings- och hälsovårdsområdet. Det faktum att alla berörda chefer omedelbart blir meddelande med all information vi behöver när någon medarbetare sjukskriver sig hjälper oss också med schemaläggningen. Det är  mycket mer effektivt än att medarbetaren bara ringer eller sms:ar sin närmsta chef.

Maria Fagerlund, ICA Kvantum Liljeholmen

minskade sjuklönekostnaderna

 

Image

Prehab


Förebyggande hälsovård med verktyg för att upptäcka ohälsa i tidigt skede och jobba proaktivt, bokning av och tillgång till prehab och friskvård samt enkel hantering av friskvårdsbidraget.

Läs mer om prehab
Image

Digital Sjuk & Frisk


Effektiv och smidig digital sjuk/vab- och frisk­hantering direkt i mobilen, surfplattan eller datorn via vår digitala hälsoportal. Med tydlig översikt av hälsostatus samt uppföljning och rådgivning av sjuksköterska.

Läs mer om hälsoportalen
Image

Vård & Rehab


Stöd, rådgivning, bokning och tillgång till rätt behandling och resurser genom hela rehabprocessen via vårt oberoende nätverk av kvalitetssäkrade vårdgivare i hela landet.

Läs mer om rehab