Image
“Genom att ta fram en tydlig arbetsmiljöpolicy och en mer proaktiv process för hur vi hanterar sjukfrånvaro och hälsa på Bliwa har vi lyckats få ned sjukfrånvaron och få fler välmående och nöjda medarbetare. I det arbetet har Qurant proaktiva företagshälsa varit en av grundstenarna.”
Viveka Eckemo, HR-chef
Bliwa Livförsäkring

Tydlig arbetsmiljöpolicy och en mer proaktiv process för hantering av sjukfrånvaron och hälsa ger Bliwa fler välmående och nöjda medarbetare.

 

 

Bliwa är ett kundägt försäkringsbolag som är specialister på personförsäkringar för grupper. Deras försäkringar ska ge ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom, dödsfall och arbetslöshet samt stöd vid behov av vård och rehabilitering. Och de lägger stor tonvikt på hälsoförebyggande tjänster, enkel hantering och begripligt bemötande på individens villkor. Bliwas mission är att göra människor tryggare.

Image

Prehab


Förebyggande hälsovård med verktyg för att upptäcka ohälsa i tidigt skede och jobba proaktivt, bokning av och tillgång till prehab och friskvård samt enkel hantering av friskvårdsbidraget.

Läs mer on prehab
Image

Digital Sjuk & Frisk


Effektiv och smidig digital sjuk/vab- och frisk­hantering direkt i mobilen, surfplattan eller datorn via vår digitala hälsoportal. Med tydlig översikt av hälsostatus samt uppföljning och rådgivning av sjuksköterska.

Läs mer om hälsoportalen
Image

Vård & Rehab


Stöd, rådgivning, bokning och tillgång till rätt behandling och resurser genom hela rehabprocessen via vårt oberoende nätverk av kvalitetssäkrade vårdgivare i hela landet.

Läs mer om rehab