Internationella arbetsmiljödagen fokuserar på pandemins konsekvenser på arbetslivet


Hälsobloggen

2021 års Internationella Arbetsmiljödag fokuserar på strategier för att kunna möta kriser nu och i framtiden, med utgångspunkt i lärdomar från arbetslivet och pandemin.

Pandemins påverkan på arbetslivet

Sedan COVID-19-pandemin uppstod som en global kris har den haft djupgående effekter överallt, inte minst på arbetslivet. Risken för smittspridning på arbetsplatser har krävt omfattande åtgärder. Införande av nya arbetsformer, såsom ökat distansarbete, har givit medarbetare och företag många möjligheter. Dock har det också medfört potentiella arbetsmiljörisker, inklusive psykosociala hälsoproblem.

Internationella arbetsmiljödagens årliga rapport

Årets rapport beskriver utifrån pandemin, vikten av att stärka det nationella arbetsmiljöarbetet, inklusive företagshälsa, både på nationell nivå och på företagsnivå. Läs hela rapporten här >.

 


Källa: 
World Day for Safety and Health at Work 2021
Folkhälsomyndigheten

 

Hälsobloggen

11 november, 2021
Ryggsmärta ett allt vanligare besvär
Läs mer
8 november, 2021
Vad är ett förstadagsintyg?
Läs mer
2 november, 2021
Gratis yoga för dig som har Qurant
Läs mer