Information till dig som arbetsgivare angående coronavirus/covid-19


Coronavirus/covid-19 | Hälsobloggen

Här sammanfattar vi allmänna råd och information om coronavirus/covid-19 till dig som arbetsgivare.

Det är viktigt att du som arbetsgivare följer utvecklingen och håller dig uppdaterad på Folkhälsomyndigheten.se och Krisinformation.se för att få den senaste informationen. Om du inte hittar den information du söker på nätet kan du ringa 113 13.

Kontakta oss gärna för rådgivning och stöd för chefer, HR och medarbetare. Våra sjuksköterskor kan bland annat hjälpa er med:

 • – Chefsstöd vid exempelvis oro på arbetsplatsen, information om arbetsgivarens ansvar och hur du ska kommunicera med medarbetarna.
 • – Stöd och råd till oroliga medarbetare. Om ni som arbetsgivare önskar kan vi vid behov även boka samtal hos psykolog för att hjälpa till att lindra oro och stress.
 • – Bokning av krisspecialister.

Folkhälsomyndigheten samlar löpande frågor och svar om coronaviruset/covid-19 på sin webbplats. Sidan uppdateras kontinuerligt.
Frågor och svar om Coronavirus – covid-19>

Folkhälsomyndighetens information om corona/covid-19 på andra språk: Information about covid-19 in other languages

Ny information 2020-09-07

Regeringen föreslår en förlängning av nedanstående coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet och för tillfällig föräldrapenning, fram till 31 december 2020.

–  Det slopade karensavdraget förlängs fram till årsskiftet. Det innebär att den som är sjuk kommer att få ersättning från Försäkringskassan från första sjukdagen.

–  Det borttagna kravet på sjukintyg under de två första veckorna förlängs fram till årsskiftet.

–  Arbetsgivarna kommer att kompenseras för delen av sjuklönekostnaden som överstiger det normala.

–  Det blir möjligt att få en tillfällig föräldrapenning om skolor behöver stänga.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ansökan om ersättning kan göras från och med den 24 augusti. Ersättningen kan ansökas retroaktivt för tid från den 1 juli. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Riktlinjer och rekommendationer

Resor till och från arbetet

På grund av den ökade risken för ny smittspridning under hösten rekommenderar Folkhälsomyndigheten att så många som möjligt arbetar hemifrån även under hösten. Om det är möjligt bör man färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, t.ex. gå eller cykla.

Folkhälsomyndigheten avråder så många som möjligt att undvika resor med allmänna färdmedel eller kollektivtrafik där det inte går att boka sittplats, t.ex. spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar. Går inte det, är det viktigt att hålla ett avstånd till andra människor och följa de anvisningar som gäller i kollektivtrafiken.

Resor inom Sverige

Från och med 13 juni blev det åter tillåtet för symtomfria personer att resa fritt inom landet enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade föreskrifter och allmänna råd om inrikes resor. Den som reser kollektivt eller med allmänna färdmedel bör i första hand välja ett alternativ där det går att boka en sittplats, t.ex. tåg.

Behöver man hjälp lokalt måste man dock vara medveten om att det kan finnas begränsat med resurser. Därför är det viktigt att tänka på att man ska kunna ta hand om sig själv om man skulle insjukna på sitt resmål. Man bör också kunna ta sig hem själv på ett säkert sätt, utan att riskera att smitta andra, om man insjuknar på besöksorten. Alternativt att man har möjlighet till isolering.

Fortfarande gäller att den som är sjuk inte ska resa alls och riskgrupper ska särskilt överväga att resa eller ta emot besök. Till riskgrupperna hör främst personer som är 70 år och äldre, och personer med en underliggande sjukdom, t.ex. hjärt- och kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes. Se Folkhälsomyndigheten under fliken Information till resenär>

Resor utomlands

På grund av den fortsatta osäkerhet som råder för internationellt resande med anledning av det nya coronavirusets spridning, råder UD följande:

1. Efter den 29 juli hävs avrådan från icke nödvändiga resor till Danmark, Norge, Schweiz och Tjeckien.

2. För övriga länder inom EU, EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schengenområdet* samt Storbritannien förlängs avrådan från icke nödvändiga resor till och med den 12 augusti 2020.

Läs mer på UD,s hemsida.

Om du är sjuk

För att minska smittspridning uppmanar folkhälsomyndigheten alla att stanna hemma om de känner sig sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Personer som upplever svåra symptom som exempelvis andningspåverkan ska kontakta vården via telefon 1177. Om personen behöver undersökas får han eller hon kontakt med en infektionsklinik och instruktioner att följa.

Gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården här.

Hur länge ska du stanna hemma

Vi vill uppmärksamma dig om att det har kommit uppdaterade rekommendationer från folkhälsomyndigheten vad gäller hur länge du ska stanna hemma efter det att du varit sjuk.

Rekommendationen innebär att du ska stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Du bedöms inte smitta om du har torrhosta om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom. Läs mer under fliken Så kan vi minska smittspridningen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Om någon i hushållet är sjuk

När en person i ett hushåll är sjuk med feber, hosta eller andra symtom på covid-19, ska hen isolera sig i hemmet. Om det är möjligt ska du som är sjuk isolera dig i ett get rum. Du som bor tillsammans med den sjuke bör tänka på att:

 • – Försöka hålla minst en armlängds avstånd till den som är sjuk.
 • – Tvätta händerna så ofta som möjligt med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
 • – Den som är sjuk ska hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna efter.

Så länge syskon eller andra familjemedlemmar inte har symtom kan de göra som vanligt och gå till förskola, skola eller jobb men samtidigt vara särskilt uppmärksamma på tillkomst av symtom och då vara hemma.

Vilka är symptomen på covid-19

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa och de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka. Det är vanligt med ett eller flera av följande symtom: feber, torrhosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, lukt-och smakbortfall, värk i muskler och leder samt illamående. Studier har visat att även lukt- och smakbortfall verkar vara ett ganska vanligt symtom i samband med covid-19. Hur vanligt det är att bara ha detta symtom eller när i förloppet det kommer är oklart.

Symtomen kommer oftast omkring fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.
Här hittar du information om de de vanligaste symptomen på covid-19>

Så skyddar du dig och andra för att inte bli smittade

Folkhälsomyndigheten har samlat ett antal förebyggande råd för att minska risken att bli smittad. Du hittar dem här>

Undvik sociala kontakter om du är över 70 år

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid smitta. Personer över 70 år uppmanas därför att undvika sociala kontakter och platser med många människor. Regeringen har infört besöksförbud på landets alla äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Undantag mot förbudet kan ges i enskilda fall om det finns särskilda omständigheter och om risken för spridning av covid-19 är liten. Läs mer här>

Arbeta hemifrån om det går

Folkhälsomyndigheten uppmanar de som kan att jobba hemifrån.

Läkarintyg on-line eller via telefon

Försäkringskassan kommer acceptera läkarintyg som inte utfärdats vid fysiskt besök, utan online eller telefon går bra, bara de uppgifter Försäkringskassan behöver finns med.

Provtagning av covid-19

Regeringen meddelade 4/6 om utökad storskalig testning där alla med symtom på misstänkt covid-19 kommer att erbjudas kostnadsfri provtagning. Även antalet antikroppstester ska öka. Vilka personer som ska testas beror också på den kapacitet som finns för testning vid en viss tidpunkt. Det finns en prioriteringsordning som kommunerna ska gå efter.  För mer information se Folkhälsomyndighetens sida utökad testning för covid-19.

Nya tillfälliga regler för sjukskrivning från regeringen och försäkringskassan

Karensavdrag

 • – Slopad karensdag gäller från den 11/3-31/12 2020. 
 •  Arbetsgivare: Gör karensavdrag som vanligt.
 • – Arbetstagare: Söker ersättning via Försäkringskassan retroaktivt.
 • – Information om ansökan finns publicerad på forsakringsakssan.se.

Läkarintyg

 • – Slopat krav på läkarintyg till och med dag 21 gäller från den 27/3 fram till 31/12 2020 enligt nedan.
 • Regeringens beslut innebär att Försäkringskassan kommer kunna betala ut sjukpenning utan läkarintyg de 14 första dagarna i en sjukperiod.
 • Försäkringskassan har dessutom bestämt att i större omfattning fatta tillfälliga beslut om att betala ut sjukpenning fram till dag 21 i sjukperioden om det saknas ett läkarintyg vid ansökan. För att fatta ett slutligt beslut kan Försäkringskassan behöva begära in medicinska uppgifter i efterhand för att fatta ett slutligt beslut. Om din medarbetare får ett tillfälligt beslut informerar vi hen om det.
 • – Den nya regeln gäller från den 27/3 och fram till att regeringen och försäkringskassan beslutar att läkarintyg skall återinföras.
 • – Är man sjuk längre än 21 dagar behöver man lämna in ett läkarintyg.
 • – En person som är deltidssjukskriven och blir sjuk i högre omfattning måste lämna läkarintyg från den 8:de dagen.

Läkarintyg – sjukt barn

 • – Från och med den 19 mars 2020 och tills vidare behöver du inte längre skicka in ett intyg när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar. Detta gäller oavsett orsaken till ditt barns sjukdom eller smitta. Du kan också få ersättning om det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta. Du kan i dagsläget inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra. Läs mer under fliken – Om du är eller ska bli förälder – på Försäkringskassans hemsida.

Sjuklönekostnader

 • – Staten tar tillfälligt kostnaden för hela sjuklönekostnaden som arbetsgivare har.
 • Gäller 1/4-31/5 2020.
 • Arbetsgivare ska fortfarande betala ut sjuklön till de anställda, men kommer att få ersättning av staten via skattekontot.
 • – Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivardeklarationen har lämnats till Skatteverket. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.

Smittbärarpenning

 • – För att ha rätt till smittbärarpenning måste en läkare ha beslutat att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas.

Läs mer om de tillfälliga regler på regeringskansliets hemsida. 
Läs mer på försäkringskassans hemsida om hur dessa åtgärder ska genomföras.

 

Ansvar som arbetsgivare vid sjukdom eller risk för smitta

Du som arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön och för covid-19 gäller detta både att undvika smittspridning och att hantera oro för smitta. Om smitta har konstaterats eller om det finns risk för smitta är du som arbetsgivare skyldig att göra en riskbedömning utifrån arbetsmiljöreglerna. Arbetsmiljöverkets hemsida finns information om vad du som arbetsgivare kan tänka på vid riskbedömning.

Medarbetare som har sjukdomssymptom

Medarbetare med symtom som påminner om förkylning eller influensa ska sjukanmäla sig i Qurants portal och stanna hemma, även om symtomen bara är lindriga, tills han eller hon är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller såväl vuxna som barn.

Medarbetare som konstaterats smittad

Medarbetare som har konstaterats vara smittad med covid-19 kommer få instruktioner från sjukvården om vård samt åtgärder som ska vidtas för att minska smittspridningen. Medarbetare som är sjuka med svåra symptom ska sjukhusvårdas och kan komma att isoleras på en infektionsklinik.

Medarbetare som inte har sjukdomssymptom men har återvänt från en plats där smittspridning pågår

Medarbetare som återvänt från område där personer har blivit sjuka av covid-19 rekommenderas kontakta sin arbetsgivare innan medarbetaren kommer till arbetet. Medarbetaren kan agera och arbeta som normalt om inte du som arbetsgivare fattar andra beslut baserat på er verksamhet.

Du kan till exempel besluta att medarbetare som återvänt från en plats där smittspridning pågår ska stanna hemma från arbetet för att minska oro för smittspridning på arbetsplatsen. Ni kan komma överens om att medarbetaren arbetar hemifrån med lön som vanligt under inkubationstiden. Om anledningen till vistelsen var tjänsteresa ska medarbetaren få lön även om han eller hon inte kan arbeta hemma. I de fall där arbetsgivarorganisationer gått ut med rekommendationer till sina medlemmar hänvisar vi till dessa.

Medarbetare som inte har sjukdomssymptom men satts i karantän av smittskyddsläkare

För att minska spridningen av covid-19 kan smittskyddsläkare som försiktighetsåtgärd belägga medarbetare som kan ha exponerats för smitta med hemkarantän. Om medarbetaren inte har möjlighet att utföra arbetsuppgifter hemifrån har medarbetaren rätt att få smittbärarpenning.

För att få smittbärarpenning krävs ett intyg skrivet av läkare. Vid frågor om Smittbärarpenning vända er till Försäkringskassan för mer information

 

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Källor

Folkhälsomyndigheten.se
Krisinformation.se
Arbetsmiljöverket.se
Försäkringskassan.se/coronavirus 
Regeringen.se 

Denna sida är uppdaterad 2020-09-07

Hälsobloggen

Smittbärarpenning
26 november, 2020
Det gäller vid smittbärarpenning
Läs mer
13 november, 2020
Mentala verktyg för att hantera nedstämdhet och depression
Läs mer
9 november, 2020
Förstadagsintyg vid upprepad och återkommande frånvaro
Läs mer