Information till dig som arbetsgivare angående coronavirus/covid-19


Hälsobloggen | Qurant nyheter

Här sammanfattar vi allmänna råd och information om coronavirus/covid-19 till dig som arbetsgivare.

Det är viktigt att du som arbetsgivare följer utvecklingen och håller dig uppdaterad på Folkhälsomyndigheten.se och Krisinformation.se för att få den senaste informationen. Om du inte hittar den information du söker på nätet kan du ringa 113 13.

Kontakta oss gärna för rådgivning och stöd för chefer, HR och medarbetare. Våra sjuksköterskor kan bland annat hjälpa er med:

  • – Chefsstöd vid exempelvis oro på arbetsplatsen, information om arbetsgivarens ansvar och hur du ska kommunicera med medarbetarna.
  • – Stöd och råd till oroliga medarbetare. Om ni som arbetsgivare önskar kan vi vid behov även boka samtal hos psykolog för att hjälpa till att lindra oro och stress.
  • – Bokning av krisspecialister.

Folkhälsomyndigheten samlar löpande frågor och svar om coronaviruset/covid-19 på sin webbplats. Sidan uppdateras kontinuerligt.
Frågor och svar om Coronavirus – covid-19>

Folkhälsomyndighetens information om corona/covid-19 på andra språk: Information about covid-19 in other languages

Aktuella rekommendationer 2020-03-30

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att stanna hemma om de känner sig sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga, och vara hemma i minst två dygn efter att de har blivit friska. Personer över 70 år uppmanas undvika sociala kontakter för att inte bli smittade.

Folkhälsomyndigheten uppmanar även de som kan att jobba hemifrån samt att alla ska undvika onödiga resor inom Sverige.

Försäkringskassan kommer acceptera läkarintyg som inte utfärdats vid fysiskt besök, utan online eller telefon går bra, bara de uppgifter Försäkringskassan behöver finns med.

Enligt riktlinjer från den 11 mars rekommenderar Folkhälsomyndigheten endast provtagning av personer med symptom på covid-19 som behöver vårdas på sjukhus samt personal som arbetar med sjukvård och omsorg av äldre och som fått symptom som kan bero på covid-19.

Personer som upplever svåra symptom som exempelvis andningspåverkan ska kontakta vården via telefon 1177. Om personen behöver undersökas får han eller hon kontakt med en infektionsklinik och instruktioner att följa.

Gör en självskattning för att se om du kan egenvårda dig eller behöver kontakta vården här.

Sedan den 14 mars avråder UD från alla icke nödvändiga resor till alla länder.

Nya förslag från regeringen

Regeringen har presenterat tre förslag med anledning av covid-19:

  • – Slopad karensdag. Det nya förslaget ska gälla från den 11/3-31/5. När beslutet är fattat ska medarbetarna ansöka om ersättningen retroaktivt hos Försäkringskassan.
  • – Slopat krav på läkarintyg från och med den åttonde sjukdagen. Det innebär att den som är sjuk kommer kunna vara hemma från jobbet upp till 14 dagar utan sjukintyg. Det nya förslaget ska gälla från den 13/3 och upphöra den dag regeringen bestämmer att de äldre bestämmelserna om läkarintyg ska återinföras.
  • – Slopat krav på läkarintyg från och med dag 15 fram till och med dag 21. Det innebär att den som är sjuk kan vara hemma upp till 21 dagar utan sjukintyg. Det nya förslaget ska gälla från den 27/3.
  • – Staten tar tillfälligt kostnaden för alla sjuklönekostnader den 1/4-31/5. Arbetsgivare ska fortfarande betala ut sjuklön till de anställda, men kommer att få ersättning av staten genom systemet med ersättning för sjuklönekostnader.
  • – Slopat krav på sjukintyg vid VAB från 19/3 tills vidare.

Riksdagen väntas ta beslut om ändringarna den 1 april. Läs mer här>

Försäkringskassan tittar nu på hur dessa förslag ska genomföras när beslut är fattat och uppdaterar sin sida allt eftersom.  Läs mer här>

Vanliga symptom på covid-19

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa och de flesta som får sjukdomen blir lindrigt sjuka.

Det är vanligt med ett eller flera av följande symtom: feber, torrhosta, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, värk i muskler och leder samt illamående.

Symtomen kommer oftast omkring fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Så skyddar du dig och andra för att inte bli smittadecoronavirus

Folkhälsomyndigheten har samlat ett antal förebyggande råd för att minska risken att bli smittad. Du hittar dem här>

Ansvar som arbetsgivare

Du som arbetsgivare har ansvar för arbetsmiljön och för covid-19 gäller detta både att undvika smittspridning och att hantera oro för smitta. Om smitta har konstaterats eller om det finns risk för smitta är du som arbetsgivare skyldig att göra en riskbedömning utifrån arbetsmiljöreglerna. Arbetsmiljöverkets hemsida finns information om vad du som arbetsgivare kan tänka på vid riskbedömning.

Vid sjukdom eller risk för smitta

Medarbetare som har sjukdomssymptom

Medarbetare med symtom som påminner om förkylning eller influensa ska sjukanmäla sig i Qurants portal och stanna hemma, även om symtomen bara är lindriga, tills han eller hon är frisk och ytterligare två dagar. Det gäller såväl vuxna som barn.

Medarbetare som konstaterats smittad

Medarbetare som har konstaterats vara smittad med covid-19 kommer få instruktioner från sjukvården om vård samt åtgärder som ska vidtas för att minska smittspridningen. Medarbetare som är sjuka med svåra symptom ska sjukhusvårdas och kan komma att isoleras på en infektionsklinik.

Medarbetare som inte har sjukdomssymptom men har återvänt från en plats där smittspridning pågår

Medarbetare som återvänt från område där personer har blivit sjuka av covid-19 rekommenderas kontakta sin arbetsgivare innan medarbetaren kommer till arbetet. Medarbetaren kan agera och arbeta som normalt om inte du som arbetsgivare fattar andra beslut baserat på er verksamhet.

Du kan till exempel besluta att medarbetare som återvänt från en plats där smittspridning pågår ska stanna hemma från arbetet för att minska oro för smittspridning på arbetsplatsen. Ni kan komma överens om att medarbetaren arbetar hemifrån med lön som vanligt under inkubationstiden. Om anledningen till vistelsen var tjänsteresa ska medarbetaren få lön även om han eller hon inte kan arbeta hemma. I de fall där arbetsgivarorganisationer gått ut med rekommendationer till sina medlemmar hänvisar vi till dessa.

Medarbetare som inte har sjukdomssymptom men satts i karantän av smittskyddsläkare

För att minska spridningen av covid-19 kan smittskyddsläkare som försiktighetsåtgärd belägga medarbetare som kan ha exponerats för smitta med hemkarantän. Om medarbetaren inte har möjlighet att utföra arbetsuppgifter hemifrån har medarbetaren rätt att få smittbärarpenning.

För att få smittbärarpenning krävs ett intyg skrivet av läkare. Vid frågor om Smittbärarpenning vända er till Försäkringskassan för mer information

Källor

Folkhälsomyndigheten.se
Krisinformation.se
Arbetsmiljöverket.se
Försäkringskassan.se/coronavirus 
Regeringen.se 

Denna sida är uppdaterad 2020-03-30

Hälsobloggen

coronavirus
Information till dig som arbetsgivare angående coronavirus/covid-19
Läs mer
Återgång i arbete
11 februari, 2020
Dialog främjar återgång i arbete vid psykisk ohälsa
Läs mer
behålla lugnet
16 december, 2019
Minska stressen och behåll lugnet mitt under arbetsdagen
Läs mer