Hälsobloggen

Hur jämställd är er arbetsplats?

Jobbar ni aktivt för att både kvinnor och män ska få en bra arbetsmiljö? Ett genusmedvetet arbete bidrar till ett sundare företag för alla medarbetare. För att stödja arbetsgivare i genusarbetet kan nedan frågor och test vara användbara verktyg för att göra arbetsmiljön mer jämställd.

Hjälpande frågor för att få koll på ojämställdhet

  • – Hur många män och kvinnor arbetar i organisationen?
  • – Vad arbetar de med?
  • – Finns det könsuppdelad statistik?
  • – Ser ni skillnader i den känslomässiga belastningen i olika arbeten?
  • – Existerar det skillnader mellan kvinno- och mansdominerade arbetsuppgifter vad gäller hur arbetsplatsen är fysiskt utformad och fysisk belastning?
  • – Finns det skillnader mellan kvinno- och mansdominerade verksamheter i hur arbetet är organiserat eller i arbetsvillkoren?

Fler frågor i foldern Genuskollen >

Få igång en diskussion om jämställda arbetsvillkor

Genom att testa verksamheten med ett antal frågor kan ni synliggöra, jämföra och reflektera kring förutsättningarna för en god arbetsmiljö i olika verksamheter. Arbetsvillkoren skiljer sig ofta åt i kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter. Ta sedan upp resultat och reflektioner för diskussion kring åtgärder. Att skapa jämställda organisationer kan kräva många olika typer av insatser på flera nivåer. Frågorna i testet handlar om:

  • – verksamhetens uppdrag
  • – medarbetarnas arbetsvillkor
  • – kommunikation, ledning och styrning
  • – krav och resurser

Till testet >

Visste du att:

Endast 4 av de 30 största yrkena har en jämn könsfördelning, det vill säga 40-60 procent kvinnor och 40-60 procent män. Dessa yrken är kockar och kallskänkor, lednings- och organisationsutvecklare, gymnasielärare samt kundtjänstpersonal.
De värderingar och normer som ligger bakom att arbetsvillkor och arbetsmiljö är ojämställda måste ifrågasättas. Ansvaret för att förändra arbetsvillkor och arbetsmiljön ligger hos de parter som verkar på arbetsplatserna.
De högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. De måste därför hanteras på organisatorisk nivå och inte på individnivå. Vad är ojämställdheten?
I kvinnodominerat arbete är förutsättningarna sämre, riskerna för ohälsa större och risken högre att arbetstagare slutar till följd av ohälsa eller missnöje.
Alltför hög fysisk och emotionell belastning i kvinnokodat arbete är följder av brister i arbetsmiljön som drabbar både kvinnor och män – det är inte en fråga om biologi utan om vilken belastning man utsätts för.
Nästan 60 procent av kvinnorna runt om i världen arbetar i den informella ekonomin, tjänar mindre, sparar mindre och har större risk att hamna i fattigdom
Kvinnor tjänar 23% mindre än män globalt.
Av de 49 miljoner som är anställda inom vård och omsorg i EU är ungefär 76 procent kvinnor. För att uppmärksamma Internationella kvinnodagen i år belyser FN och Europaparlamentet den viktiga roll som kvinnor spelar just nu under coronakrisen.

I broschyren ”Hur kan arbetsmiljön bli bättre för både kvinnor och män” finns ännu fler frågor som kan hjälpa dig att identifiera och bedöma risker och brister i arbetsmiljön.


Källa:
Arbetsmiljöverket
SCB
United Nations

 

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR