Arbetsmiljö | Hälsa och friskvård

Hur bygger vi hållbara företag och medarbetare?

Byggbranschen

Byggnadsarbetet är ofta tungt och risken för att råka ut för en arbetsskada är stor. Var tredje skada inom byggbranschen är en belastningsskada och att ha ont i kroppen är vanligt symtom bland byggarbetare. Det finns också en stor psykisk ohälsa i branschen men få sjukskriver sig eller söker hjälp av vården.

En bra företagshälsa ska vara ett stöd för företaget som ger en bättre arbetsmiljö och säkrare arbetsplatser med friska medarbetare. Det innebär att den både ska hjälpa till med fysisk och psykisk hälsa för att medarbetarna ska må så bra som möjligt. Den ska också förenkla arbetet för personalansvariga och vara kostnadseffektiv för företaget.

Byggnads riktlinjer på företagshälsovård
För medlemmar i Byggnads finns det riktlinjer för en företagshälsovård. Den ska vara anpassad efter de behov som Byggnads medlemmar har och utformas efter den typ av arbeten som företaget utför. Dess främsta uppgift är att den ska arbeta förebyggande.

Arbetsgivarens skyldigheter
En arbetsgivare är också skyldig att säkerställa medarbetarnas arbetsmiljö. Det finns inget lagkrav på att det är en företagshälsa som ska hjälpa en arbetsgivare att säkerställa arbetsmiljön, men hos en bra företagshälsa finns den kompetens som krävs.

En företagshälsa för alla hälsobehov
Qurant är en komplett företagshälsa för alla hälsobehov under samma tak. Från förebyggande hjälp till effektiv vård. Vi gör det enkelt för företag med både personlig helservice och en smart digital plattform. Och med ett rikstäckande nätverk av vårdgivare och specialister erbjuder vi snabb och rätt hjälp till medarbetare och minimalt med administration för företaget – allt till ett lågt och fast pris utan överraskningar.

Vi verkar som stöd för arbetsgivare i frågor som rör hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering och livsstil på arbetsplatsen. Och säkerställer att arbetsgivare uppfyller alla arbetsmiljökrav, som till exempel vid en rehabutredning eller i en krissituation. Något många chefer inte har full koll på.

Vi uppfyller självklart Byggnads riktlinjer på företagshälsovård och har idag kunder inom byggbranschen där vi anpassar våra tjänster efter företagens behov.

Qurants företagshälsa erbjuder

  • En komplett företagshälsa för alla hälsobehov
  • Minimalt med administration för personalansvariga
  • Enkelhet med samlad tjänst och en kontakt för alla ärenden
  • Lågt och fast pris utan överraskningar

Vi gör det genom

  • Förebyggande arbete, från hälsoanalys till tidiga insatser
  • Personligt stöd och rådgivning under hela hälsoarbetet.
  • Enkel digital sjuk- och friskhantering
  • Ge er kontroll och överblick på hälsostatus på medarbetare, oavsett var arbetsplatsen är
  • Snabbt upptäcka behov och ge förslag på rättgärder som exempelvis hälsokontroller, spirometriundersökningar samt vid rehab och missbruk

Vill du veta mer om hur vi hjälper företag inom bygg kontakta oss

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR