Hälsobloggen

Coronatider påverkar i hög grad chefens arbetsbelastning

Under Coronapandemin har i många fall arbetsbelastningen blivit alldeles för hög på grund av att fler är sjukskrivna, vikarier ska introduceras, förändrade arbetssätt, mindre resurser, justerade budgetar och så vidare.

 

– Just nu ringer många chefer till oss för att få stöd kring hur de kan hantera den extrema och ovanliga arbetssituationen de har under coronatider. Ett samtal med oss tillåter cheferna att ventilera frågeställningar kring exempelvis stress och vi kan hjälpa till att rådge och vid behov sätta dem i kontakt med specialister, säger Gunilla Söderberg, sjuksköterska, Qurant.

Balans mellan krav och resurser

En hälsosam arbetsmiljö bottnar i en balans mellan krav och resurser. När balansen tippar åt något håll under för lång tid och möjligheten till återhämtning inte är tillräcklig uppstår en ohälsosam arbetsbelastning.

Krav kan belasta oss på flera olika sätt. Kraven kan handla om arbetsmängd, tidspress, tillgänglighet, måluppfyllelse eller kanske hur svåra och ansvarsfyllda uppgifterna är. De kan vara känslomässiga; exempelvis hantera konflikter, stressade medarbetare, ha krav på sig att alltid vara tillmötesgående inom serviceyrken eller fysiska så som tunga lyft, repetitiva uppgifter, statiska arbetsställningar. Kraven påverkar oss väldigt olika. En del kan uppleva krav som något positivt och stimulerande medan andra kan uppleva krav som tyngande och belastande.

Arbetsbelastning -Det är viktigt att också chefer lyfter hur deras arbetsbelastningen ser ut. Ofta försöker man klara av arbetsmängden i det tysta. Det är inte sällan som man ignorerar begynnande tecken på stress och det leder ofta till akut stöd till slut. Då krävs helt andra typer av insatser som kan bli långvariga och kostsamma för både individ och arbetsgivare. Flagga internt i tid och ta stöd, är mina råd, säger Andrea Kodzoman, Gruppchef och verksamhetsansvarig Arbetslivsresurs Stockholm.

Undersök arbetsbelastningen i din organisation

För att förebygga en ohälsosam arbetsbelastning kan du börja med att ta reda på hur det ser ut i din organisation. Sätt av tid för att reflektera över hur arbetsbelastningen ser ut, antingen enskilt eller i grupp. Frågor som ni kan diskutera är bland annat:

Hur ser arbetsbelastningen ut på vår arbetsplats just nu?
Har våra krav och resurser förändrats i den rådande situationen?
Vad kan vi göra i det akuta skedet för att förebygga hög arbetsbelastning?

Förebygg ohälsosam arbetsbelastning

Utgångspunkten för en hälsosam arbetsbelastning är att medarbetarens mål, uppdrag och arbetsuppgifter är tydliggjorda, rimliga och överenskomna. I perioder av hög belastning är det ännu viktigare att ha en kontinuerlig dialog kring hur arbetsbelastningen ska hanteras samt göra eventuella prioriteringar av arbetsuppgifterna. Det kan också vara aktuellt att tillföra ny kunskap, tekniska hjälpmedel eller resurser.

Tips hur du skapar en hälsosam arbetsbelastning:

  • Tydliggör medarbetarens mål, uppdrag och arbetsuppgifter
  • Anpassa arbetsmängden
  • Bemanna utifrån behov
  • Anpassa teknisk utrustning till arbetet
  • Ge möjlighet till återhämtning
  • Ge rimliga tidsramar
  • Ändra prioritetsordningen
  • Skapa en teamkänsla och kollegialt stöd
  • Ändra arbetssättet

Kontakt med din företagshälsa

Vi på Qurant har specialister som kan hjälpa dig att med insatser som på sikt sparar pengar och ökar medarbetarnas välbefinnande. I vår tjänst Qurant Sjuk & Frisk ingår medicinskt stöd och rådgivning till medarbetare, chefer och HR av Qurants sjuksköterskor. Vid behov rekommenderar de ytterligare insatser via våra specialister inom arbetsmiljö, stress, kris med mera.


Källor:
Arbetsmiljöverket

 

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR