Hälsoundersökningar är ett bra sätt att förebygga ohälsa


Hälsobloggen

Studier visar att upp till 40% av alla sjukskrivningar skulle kunna undvikas med tidig upptäckt av ohälsa. Hälsofrämjande åtgärder och snabb tillgång till rätt vård är också viktiga faktorer. Det spar arbetsgivare pengar och hjälper medarbetare att undvika begynnande sjukdomar.

Ett sätt att besikta kroppen

Vi går regelbundet igenom vår bil och att besikta vårt fysiska hälsotillstånd bör vara minst lika viktigt. Genom att erbjuda sina anställda en hälsoundersökning en gång per år ges både medarbetare och företag chansen att kartlägga hälsotillståndet. Utifrån behov, yrkeskategorier, krav och arbetsmiljö får då medarbetaren den typ av undersökning som passar just hen.

– Hälso- och livsstilsundersökningar är bra verktyg för att hjälpa företag i det systematiska arbetsmiljöarbetet och upptäcka ohälsa i ett tidigt skede. Det kompletterar informationsunderlaget över företagets sjukfrånvaro och hälsostatistik, säger Maria Schützer Funk, VD, Qurant.

Vilka tester görs?

Hälsoundersökningarna baseras på blodprover, blodtryck, BMI samt övriga kroppsmått. Alla hälsoundersökningar innehåller också en hälsodeklaration med validerade och kvalitetssäkrade frågor. Vilka prover och undersökningar som erbjuds vid en hälsokontroll varierar beroende på behov men de vanligaste testerna är:

– Längd och vikt för att beräkna BMI
– Blodtryck
– Syn- och hörseltest
– Bukhöjd och midjemått
– EKG
– Blodvärde
– Snabbsänka (CRP)
– Kolesterol
– Blodsocker
– Calciumvärde
– Urinprov för att mäta äggvita och socker
– Lungfunktionstest, spirometri
– Njur- och leverprover
med flera.

Läs mer om hälsokontroller, hälsoundersökningar och medicinska kontroller

Komplettera med en livsstilsundersökning

Även livsstilsundersökningar blir allt vanligare. I dessa gör man en genomgång av livsstilsfaktorer som kost, fysisk aktivitet, stress, sömn, alkohol och tobak. Det ger viktig information för arbetet med att förebygga sjukdomar och skaffa sig sundare levnadsvanor.

Har du frågor om hälsoundersökningar och hälsotjänster?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Hälsobloggen

13 juli, 2022
7 enkla sätt att få koll på stressen och sänka kortisolet
Läs mer
Skogsbad och hallucinogena svampar – recept mot depression?
Läs mer