Nu kan vi erbjuda hälsoundersökningar via Global Hospital


Hälsobloggen | Qurant nyheter

Hälsoundersökningar är ett bra sätt att tidigt upptäcka och förebygga ohälsa och begynnande hälsoproblem.

Studier visar att upp till 40% av alla sjukskrivningar skulle kunna undvikas med tidig upptäckt av ohälsa, hälsofrämjande åtgärder och snabb tillgång till rätt vård. Det sparar stora pengar för arbetsgivarna och gör medarbetarna friskare.

Nu kan vi, via vår nya samarbetspartner Global Hospital, erbjuda hälsoundersökningar som är ett bra sätt att tidigt upptäcka och förebygga begynnande hälsoproblem.  Hälsoundersökningarna är omfattande och kartlägger personens fysiska hälsotillstånd samt eventuella ärftliga sjukdomar. De baseras på blodprover, blodtryck, BMI, samt övriga kroppsmått. Alla hälsoundersökningar innehåller också en hälsodeklaration med validerade och kvalitetssäkrade frågor. Global Hospital är en rikstäckande leverantör som erbjuder hälsotjänster för företag och privatpersoner.

”Hälsoundersökningar blir ytterligare ett verktyg i vårt erbjudande för att hjälpa företag att upptäcka ohälsa i tidigt skede. Det kompletterar informationsunderlaget över företagets sjukfrånvaro- och hälsostatus som de får via statistiken i Qurants Hälsoportal,
säger Maria Schützer Funk, VD och en av grundarna av Qurant.”

Global Hospital erbjuder även livsstilsundersökningar. I dessa gör man en genomgång av livsstilsfaktorer som kost, fysisk aktivitet, stress, sömn, alkohol och tobak. Det ger viktig information för arbetet med att förebygga en rad sjukdomar och få sundare levnadsvanor.

Genom denna mix av behovsanpassade tjänster bestämmer du själv vilka tjänster som skulle passa din organisation bäst. Här kan du läsa mer om Global Hospital och deras tjänster.

Är du intresserad av att diskutera vilken typ av hälsoundersökningar och hälsotjänster som skulle passa i er organisation? 

Hälsobloggen

20 april, 2021
Modern krishantering på arbetsplatser
Läs mer
14 april, 2021
Hej, jag heter Ulrika och jag är alkoholist!
Läs mer
25 mars, 2021
Dags att skapa nya rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering
Läs mer