Har du koll på hälsostatusen på din arbetsplats?


Events | Hälsobloggen

Kom på frukostseminarium 5 september.
Så får du koll på hälsostatusen på arbetsplatsen och kan
jobba proaktivt och systematiskt med arbetsmiljön.

Arbetsplatser med låg sjukfrånvaro och god hälsa jobbar aktivt och systematiskt med att förebygga psykisk ohälsa och stress samt med att skapa en hållbar arbetsmiljön. Men hur hur du får koll på och skaffar dig en överblick över hälsostatusen och hälsoutvecklingen på din på arbetsplats? Och hur vet du vilka proaktiva insatser som behövs?

Det kommer Dan att prata om på seminariet.Hälsostatusen

I och med vårt samarbete med Arenakoncernen har vi möjlighet att bjuda in dig till ett frukostseminarium med Sveriges främste stress- och arbetsmiljöforskare Dan Hasson och HealthWatch. Arenakoncernen arbetar tillsammans med Dan med strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete ute hos företag.

Med HealthWatch får du ett unikt verktyg för att mäta och följa upp hälsa och stressnivå på individnivå och kartlägga hela organisationens hälsostatus. De konkreta verktygen i Healthwatch underlättar också genomförandet av det förebyggande och systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet för aktiva åtgärder på individ-, grupp- och organisationsnivå.
HealthWatch är baserat på flera års forskning och har uppvisat mätbara effekter både fysiskt via blodprover och psykiskt via enkäter.

När: 5 september kl. 8.00-9.30 (Frukost serveras fr.o.m. 7.45)
Var: Hos Natur & Kultur på Karlavägen 31.

Ni som anmäler er får ett exemplar av Dans nya och efterfrågade bok ”Faktastiskt -Rätt strategier för ledare och HR”.

Säkra en plats och boka in dig redan idag!

Anmäl dig genom att klicka här.

 

Dan Hasson är forskare och författare som doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Han har en docentur i folkhälsa från Karolinska Institutet och har varit anknuten forskare vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Idag är han anknuten forskare vid Mayo Clinic och Karolinska Institutet och arbetar utöver forskningen med sina två företag Hasson Consulting Group AB och Interactive Health Group AB.

 

Hälsobloggen

25 september, 2020
Tips för bra ergonomi och arbetsmiljö på hemarbetsplatsen
Läs mer
21 september, 2020
Stöd och tips för att sluta snusa
Läs mer
28 augusti, 2020
Missa inte bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
Läs mer