Hälsosamtal, rehabsamtal, omtankesamtal. Fånga upp ohälsa hos dina medarbetare innan det är försent!


Frisk- och Hälsovård | Hälsobloggen

Hälsosamtal, rehabsamtal, omtankesamtal eller vad kallar ni det? Samtalet som är till för att fånga upp ohälsa hos dina medarbetare innan det är försent, det kallar vi på Qurant för hälsosamtal.

Ett hälsosamtal är ett informellt samtal mellan en medarbetare och dess personalansvarige och har till syfte att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede och visa medarbetaren att du som ansvarig bryr dig om din personal.
Har någon i din personal haft mycket frånvaro under kort tid eller har du uppmärksammat att hen inte mår bra på jobbet? Då kan det vara dags för ett hälsosamtal innan ni kräver förstadagsintyg.

Det kan vara svårt att ha ett samtal med en medarbetare och ställa känsliga frågor som resulterar i att hen delar med sig av privata saker. Det finns hjälp att få och tveka inte på att kontakta en företagshälsovård som dagligen hanterar dessa frågor. Vi finns här för att stötta er!

Hur förbereder man sig då?

Förberedelser är A och O eftersom det är du som ber om samtalet. Om du kommer utan att ha underlag för oro så blir det inget kvalitativt samtal. Ta fram konkreta argument och förbered stödfrågor såsom frånvarostatistik och konkreta situationer där du känt oro samt eventuella egna idéer på lösningar.

Här kommer några tips att tänka på under samtalet.

• Inled med varför du har tagit initiativet till mötet men låt sedan medarbetaren själv berätta om sin situation. Berätta att samtalet är för medarbetarens skull och att det görs för att du bryr dig.

Undvik slutna frågor som svaras med ja/nej.
– Sluten fråga: Trivs du på jobbet?
– Öppen fråga: Hur trivs du på jobbet?

• Det finns olika tekniker man kan använda i ett samtal för att få medarbetaren att känna sig hörd. Ett tips är att upprepa det din medarbetare säger i en kort sammanfattning, till exempel ”-så du känner dig dåligt behandlad av Lisa i receptionen?”

• Kom ihåg att du håller detta samtal för att du vill att din personal ska må bättre, fokusera därför på lösningar och blanda inte in något om kostnader eller brist på lojalitet.

• Det är inte alltid så att du som personalchef sitter på alla svar. Ta hjälp om du behöver från en företagshälsovård som Qurant.

• Avsluta mötet med en sammanfattning och en tydlig plan oavsett om denna innebär att kontakt ska fortsätta med en läkare/sjuksköterska eller att du själv ska ta det vidare.

• Boka in ett uppföljningsmöte direkt så att din personal förstår att du verkligen vill att detta ska fungera långsiktigt.

Ladda ner en mall för hälsosamtal

Vi har tagit fram en mall du kan använda som underlag för hälsosamtal. Skriv in din email adress nedan för att ladda ner den kostnadsfritt.Som kund hos oss får du tips när det är dags för ett hälsosamtal. Du får också statistik på medarbetarens sjukfrånvaro, till exempel i form av antal dagar samt tillfällen hen har varit sjuk de senaste sex månaderna. Läs mer om vår tjänst sjuk och frisk här.

BLI KUND >

Hälsobloggen

25 september, 2020
Tips för bra ergonomi och arbetsmiljö på hemarbetsplatsen
Läs mer
21 september, 2020
Stöd och tips för att sluta snusa
Läs mer
28 augusti, 2020
Missa inte bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd
Läs mer