Vård och rehabilitering

Glöm inte rehabiliteringsstödet!

Sveriges Radio rapporterade 2020 om att företag är dåliga på att söka stöd från Försäkringskassan för att bättre kunna rehabilitera sina sjuka anställda. För 2021 sjönk siffrorna ytterligare 23 procent, ännu färre fick då utbetalat rehabiliteringsstöd.

I december 2019 var 170 000 personer sjukskrivna i Sverige, av dessa fick 13 393 personer rehabiliteringsstöd. År 2021 hade siffran sjunkit ytterligare 23 procent till 10 290 personer som fick utbetalat stöd från Försäkringskassan för rehabilitering. Det året hade antalet sjukskrivna dessutom ökat till 188 700 personer. De ökade antalet sjukskrivningar är förmodligen en följd av pandemin där främst vården har drabbats hårt.

Anledningen till att rehabiliteringsstödet inte har utnyttjats är förmodligen att många arbetsgivare inte vet att stödet finns att få. De som känner till det kan också hindras av tröskeln att ta reda på vad rehabiliteringsstödet kan användas till eller uppleva ansökningsprocessen som krånglig.

Det här vill Försäkringskassan nu ändra på, nu genomförs informationskampanjer och på sin hemsida försöker de förtydliga vad som ingår i rehabiliteringsstödet.

Det viktigaste därifrån har vi sammanställt ännu enklare här:

 

Kort om arbetsinriktat rehabiliteringsstöd

Vad har jag för ansvar som arbetsgivare vid rehabilitering?

Som arbetsgivare har du rehabiliteringsansvar för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro hos dina medarbetare. Det kan handla om att anpassa medarbetarens arbetsuppgifter och arbetstider eller lära medarbetaren nya sätt att jobba för att undvika att bli sjukskriven.

För den som redan är sjukskriven kan du behöva planera rehabilitering, eller upprätta en plan för återgång i arbete.

Hur går jag till väga? Var kan jag få rehabiliteringshjälp?

När en arbetsgivare behöver expertstöd för att förebygga eller förkorta sjukfrånvaron kan man ansöka om bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd från Försäkringskassan. En extern anordnare kan då anlitas för detta, till exempel företagshälsovård och arbetsgivaren får då bidrag från Försäkringskassan för en viss del (ofta hälften) av kostnaderna.

Det är du som arbetsgivare, tillsammans med medarbetaren och anordnaren av rehabiliteringen, som planerar och genomför lämpliga insatser. Insatserna ska genomföras på arbetsplatsen och kan handla om att anpassa arbetstagarens arbetsuppgifter och arbetstider eller konsultation om aktuella hjälpbehov och stöd.

Ansökan om rehabiliteringsstöd kan arbetsgivaren utförs via Försäkringskassans E-tjänst på deras webbplats.

Vad omfattas av rehabiliteringsstödet?

Rehabiliteringsstödet ska användas till att förkorta eller förebygga sjukfall. Det kan till exempel handla om att utföra en plan för återgång i arbete, men också mer praktiskt som fysisk anpassning av arbetsplatsen eller stödjande samtal för att hantera stress i jobbet. Däremot omfattar rehabiliteringsstödet inte medicinsk behandling.

Exempel på åtgärder som kan omfattas av rehabiliteringsstöd:

  • samtalsterapi hos legitimerad psykolog eller psykoterapeut
  • beroendevård och missbruksbehandling
  • behandling vid våld i nära relation
  • utbildning i att hantera stress och ändra livsstil, till exempel sömnkurser
  • omskolning
  • hjälp att hantera fysiska besvär som till exempel smärta

Är alla anordnare godkända?

Nej, för att du som arbetsgivare ska kunna få bidrag för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd behöver du anlita en anordnare som är godkänd av Försäkringskassan, som företagshälsovård eller annan aktör. Information om godkända anordnare finns på Försäkringskassans webbplats. Qurant Företagshälsa är en godkänd anordnare.

När i rehabprocessen kan stödet användas?

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan användas när som helst i ett sjukfall, till exempel i samband med att arbetsgivaren upprättar en plan för återgång i arbete.

Det saknar betydelse, för rätten till bidrag, om sjukdomen eller skadan som arbetstagaren har eller riskerar att få är arbetsrelaterad eller inte.

Hur mycket betalas ut?

Bidrag kan beviljas för halva det belopp som arbetsgivaren har betalat för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Det finns dock ett tak för hur mycket bidrag som kan beviljas under ett kalenderår, både per arbetstagare och för en arbetsgivare. Det är högst 200 000 kronor per arbetsgivare och kalenderår, och högst 10 000 kronor per arbetstagare och kalenderår.

Mer information och ansökan


Vill du veta mer om hur Qurant hjälper företag med lagar och regler kring arbetsmiljön kontakta oss 

 

Källa:
https://sverigesradio.se/artikel/7497233

Försäkringskassan – arbetsplatsinriktat-rehabiliteringsstod

Försökringskassan – socialforsakringen-i-siffror-2021.pdf

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR