Hälsa och friskvård

Fysioterapi inom mental hälsa växer med raketfart

Fysioterapi

För de flesta av oss är den första tanken att vända sig till en psykolog vid psykisk ohälsa. Få är medvetna om att även fysioterapi kan hjälpa en person med exempelvis stressrelaterad problematik, ångest eller depression. Fysioterapi inom mental hälsa är ett specialistområde inom fysioterapeutyrket, som växer med raketfart.

– Vi behandlar personer som lider av psykisk ohälsa och stressrelaterad problematik. De har då psykosomatiska besvär dvs. besvär som manifesterar sig som fysiska symptom men med sitt ursprung i det psykiska måendet, säger Rebecca Fratini, Leg. Fysioterapeut, Vitruvius Specialistläkarmottagning.

Fysiska nedsättningar

Symptomen kan ta sig uttryck som spänning i kroppen, smärta i nacke, rygg axlar eller huvudvärk.

– Både kropp och psyke hos oss människor har en unik förmåga att anpassa sig efter omständigheterna i våra liv. Denna förmåga till anpassning är personlig och ligger ofta till grund för hur, när och om symptom uppstår, säger Rebecca Fratini.

Vanliga symptom

Tryck över bröstet
Rastlöshet i kroppen
Andningspåverkan
Minskad energi
Mag- och matsmältningsbesvär
Tinnitus

Vanliga diagnoser

Utmattningssyndrom
Sömnstörning
Akut stressreaktion
Ångesttillstånd
Posttraumatiskt stressyndrom
Anpassningsstörning

Att gå in i väggen – en “krasch i systemet”

Långvarig stress bidrar till en obalans i vårt autonoma nervsystem, balansen mellan aktivitet och återhämtning. Vid en längre tid av obalans kommer symptom, vanligtvis smygandes med en ökning och intensifiering över tid. En “krasch i systemet”, som i folkmun vanligen nämns som “att gå in i väggen” är ett uttryck för långvarig belastning och ett akut behov av återhämtning. Det är sällan en enskild bidragande faktor till psykisk ohälsa utan ofta en kombination av flera faktorer. Egna resurser, tidigare erfarenheter och yttre omständigheter påverkar och bidrar till graden av ohälsa. Vid långvarig stress slutar ofta personen göra precis det som får hen att vara i balans i livet t.ex. vara fysisk aktiv, träffa vänner och göra sånt som man tycker är återhämtande och roligt.

Vad gör en fysioterapeut inom mental hälsa?

En av fysioterapeutens uppgifter är att göra kroppens reaktioner mer begripliga för patienten. Genom ökad kunskap och förståelse kring autonoma nervsystemets funktion, minskas rädslan och därmed graden av obehag kring symtomen.

Rebecca Fratini, Minna Treutiger och Jenny Larsson, är Leg. Fysioterapeuter på Vitruvius Specialistläkarmottagning, som är en av Qurants partners inom det fysioterapeutiska området.

– Vi arbetar med att få tillbaka balansen i livet. Delvis genom en balans mellan arbete och fritid, men också en balans i vårt nervsystem, autonoma nervsystemet. Genom ett bedömningssamtal ringar vi in patientens symtom och ser vad hen har för resurser. Utifrån det lägger vi upp en behandling, säger Minna Treutiger, Leg. Fysioterapeut.

– När vi levt under stress en längre tid blir det en obalans i kroppens så kallade upp- och nedreglerande system. Det kan upplevas som en ökad stresskänslighet samtidigt som man kan ha svårare för att komma ned i varv, komma till ro. Som fysioterapeut lär vi patienten att reglera systemet genom enkla övningar, för att få till en kvalitativ återhämtning, fortsätter Minna Treutiger.

Guidning till självomsorg 

Medveten närvaro genomsyrar all behandling. Behandlingsformen är kroppsbaserad dvs. man utgår ifrån att symtomen är kroppens kommunikation på obalans. Genom kroppsmedvetandeträning, medveten närvaro och reflektioner kring detta vill man hjälpa till att minska aktiviteten i stressystemet, öka förmåga att uppmärksamma signaler från kroppen, för att på sikt hjälpa till att återskapa en balans hos individen.


Självomsorg kan betyda att i större utsträckning uppmärksamma sitt eget mående och kroppens behov och därefter välja ett beteende och ett förhållningssätt som gynnar det egna välmåendet på sikt

Minna Treutiger.

  • En bra doserad fysisk aktivitet har påvisad god effekt på både fysisk och psykisk ohälsa och kan fungera som en skyddsfaktor för stressrelaterad ohälsa, ångest och förebyggande mot återkommande depression. Exempel på behandlingsmetoder kan vara:
  • Basal kroppskännedom
  • Mediyoga
  • Andningsövningar
  • Fysisk aktivitet och meditation

Vad bidrar behandlingen till?

För den enskilde individen innebär en behandling främst att få ökad kunskap om sitt hälsoläge, ökad medvetenhet om kroppens signaler och att få verktyg för att själv verka för ett liv i balans. För arbetsgivaren innebär att en anställd får behandling hos oss att arbeta förebyggande för att minska sjukfrånvaron och förhindra sjukskrivning.

Ta en paus och få vår andningsövning 👇

En av fysioterapins behandlingsmetoder är relaterad till andningen. Fyll i formuläret nedan så får du tillgång till en andningsövning som är enkel att sluta ögonen och lyssna till i lugn och ro.

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR