Fyra prioriterade områden inom nya arbetsmiljöstrategin


Hälsobloggen

En ny arbetsmiljöstrategi som innebär fortsatt hög ambitionsnivå fattade Regeringen beslut om den 11 februari 2021. Den nya arbetsmiljöstrategin har fyra prioriterade områden:

Ett hållbart arbetsliv – alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv

Ett hälsosamt arbetsliv – arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande

Ett tryggt arbetsplats – ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av jobbet

En arbetsmarknad utan brott och fusk – en bristfällig arbetsmiljö aldrig ska vara ett konkurrensmedel

– Ambitionerna för arbetsmiljöpolitiken behöver vara högre. Vi lägger fram politik för trygghet, utveckling och god hälsa på jobbet, säger Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister.

Utmaningar med gigekonomi och ökat arbete hemifrån
Vi säljer och köper tjänster och produkter i allt högre grad via digitala kanaler, när som helst och var som helst. Och vi arbetar från hemmet i större utsträckning än bara för några år sedan. Detta har påverkat vår livsstil enormt, tillika vår arbetssituation. Exempelvis innebär det att även hemarbetsplatsen måste anpassas så att den inte sliter på kropp och hälsa. De fysiska, psykiska och sociala faktorerna kan innebära stora utmaningar för både chefer och medarbetare att hantera.

Företagshälsans stödjande roll
Medarbetare ska alltid ta upp behov med sin chef och chefer kan behöva stöd och rådgivning för att hitta så bra lösningar som möjligt. Om du behöver hjälp med att skapa riktlinjer för hemarbetsplatsen eller stöd och rådgivning kopplat till din arbetssituation, kontakta gärna oss på Qurant Företagshälsa.

Tips hur du skapar bra ergonomi och arbetsmiljö hemma

Läs mer om de prioriterade områdena och inriktningarna i pressmeddelandet Regeringen höjer ambitionen i nya arbetsmiljöstrategin.


Källor:
Regeringen.se
Gigekonomi

Hälsobloggen

13 juli, 2022
7 enkla sätt att få koll på stressen och sänka kortisolet
Läs mer
Skogsbad och hallucinogena svampar – recept mot depression?
Läs mer