Frukostseminarium: Hur systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) påverkar arbetsmiljön


Events | Hälsobloggen

Hur systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) påverkar hälsa, trivsel och resultat på arbetsplatsen

Arbetsplatser med låga sjukskrivningstal har ofta tydliga system, goda rutiner och samsyn inom organisationen för sitt arbetsmiljöarbete.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet tar tid och krafter – till vilken nytta? Alla tycker väl att arbetsmiljön är viktig, och en god arbetsmiljö är en förutsättning för att människor ska prestera och hålla sig friska. Samtidigt tar det tid att skapa policies och rutiner, och vad ska man egentligen ha dem till?

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kom på vårt frukostseminarium februari 14.

Under frukostseminariet tittar vi på vilket sätt systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, påverkar arbetsmiljön både fysiskt och psykosocialt och vad som behövs för att det ska bli ett levande instrument på arbetsplatsen.

Kostnadsfri seminarium för personer som arbetar med arbetsmiljöfrågor (HR/Chefer/Skyddsombud).

Föreläsare:
Marita Tirén organisationskonsult & leg.psykolog, Arbetsmiljöakademin
Michael Emilsson, Qurant proaktiva företagshälsa
Datum: 21/3
Tid: 8:00-9:15, kaffe och smörgås finns tillgängligt från kl 7.30.
Plats: Korta gatan 9, 2 tr, Solna strand, ca 100 m från tunnelbanestation

Anmälan: Sker till jessica.ulvhag@arbetsmiljoakademin.nu senast den
Om du anmält dig och inte kan komma, meddela oss i tid. Om du själv får förhinder kan du givetvis överlåta din plats till en kollega.

Har du några frågor?
Kontakta gärna:
Michael Emilsson, mobil: 070-8102002, e-post: michael@qurant.se
Jessica Ulvhag, mobil: 070-8104817, e-post: jessica.ulvhag@arbetsmiljoakademin.nu

 

Varmt välkommen!

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Hälsobloggen

20 oktober, 2020
Så kan hälsostatistik förbättra arbetsmiljön
Läs mer
9 oktober, 2020
Kan stress leda till ångest?
Läs mer
25 september, 2020
Tips för bra ergonomi och arbetsmiljö på hemarbetsplatsen
Läs mer