Frukostseminarium: Nyfiken på hur andra företag arbetar för att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön i sin verksamhet


Events | Hälsobloggen

Kom på vårt och Arbetsmiljöakademins frukostseminarium oktober 17.
Där berättar vi om några lyckosamma kundcase.

Studier visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro, god hälsa och nöjda medarbetare jobbar aktivt med förebyggande hälsofrämjande insatser samt med att skapa en hållbar arbetsmiljö. På seminariet går vi igenom hur några företag från olika branscher lyckats med att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron med hjälp av satsning på och engagemang kring arbetsmiljöarbete och företagshälsovård.

förbättra arbetsmiljön
Business people in a meeting

 

På seminariet går vi igenom:
• Vad företagen ville uppnå med sin satsning på förbättrad arbetsmiljö och god hälsa.
• Vilka åtgärder som genomförts och hur Arbetsmiljöakademin och Qurant har hjälpt till i det arbetet.
• Hur faktaunderlag och hälsostatistik från Qurants digitala verktyg stödjer arbetet.
• Vilka resultat som uppnåtts och vad chefer och medarbetare tycker.
• Vad är nästa steg i deras förbättringsarbete.

Kostnadsfri seminarium för personer som arbetar med hälsa och arbetsmiljöfrågor (VD/HR/Chefer/Skyddsombud).

Föreläsare:
Jessica Ulvhag,  Rehab- och Arbetsmiljöakademin
Eva Norras Rehn, Qurant nytänkande företagshälsa
Datum: 17/10
Tid: 8:00-9:15, kaffe och smörgås finns tillgängligt från kl 7.30.
Plats: Korta gatan 9, 2 tr, Solna strand, ca 100 m från tunnelbanestation

Anmälan: Sker till jessica.ulvhag@arbetsmiljoakademin.nu senast måndag oktober 14.
Om du anmält dig och inte kan komma, meddela oss i tid. Om du själv får förhinder kan du givetvis överlåta din plats till en kollega.

Har du några frågor?
Kontakta gärna:
Eva Norras Rehn, mobil: 070-8102003, e-post: eva@qurant.se
Jessica Ulvhag, mobil: 070-8104817, e-post: jessica.ulvhag@arbetsmiljoakademin.nu

 

Varmt välkommen!

qurant

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Hälsobloggen

20 oktober, 2020
Så kan hälsostatistik förbättra arbetsmiljön
Läs mer
9 oktober, 2020
Kan stress leda till ångest?
Läs mer
25 september, 2020
Tips för bra ergonomi och arbetsmiljö på hemarbetsplatsen
Läs mer