Hälsa och friskvård

Friskvårdsbidraget – hälsoinvesteringen många missar

Friskvårdsbidraget är till för att användas. Men ofta är det något som upptäcks i slutet av året eller så kanske det brinner inne helt. Om det istället utnyttjas i början av året kan de positiva effekterna börja märkas direkt. Inte bara genom att personerna du jobbar med blir piggare och friskare, det bidrar även till ökad produktivitet.

Friskvårdsbidraget är  en personalvårdsförmån som arbetsgivare kan ge sina medarbetare. Lite förenklat innebär det skattefri motion och friskvård. Men bara så länge förmånen är av ett mindre värde (upp till 5 000 kronor) och riktar sig till alla i personalen.

Forskning på friskvård

Oskar Halling Ullberg är leg. fysioterapeut i botten med en mastersexamen i träningsfysiologi och medicin och nu doktorand på Mälardalens universitet. Just nu forskar han kring ett stort projekt på temat; ”koncept för framtidens hållbara kontor” där man kartlägger hur företag arbetar med hållbarhet och friskvårdsfaktorer som bra kost och fysisk aktivitet.

Vi studerar också friskvårdsfaktorer som design och miljö på arbetsplatsen, till exempel om det är enkelt att ta trapporna istället för hissen samt om det finns cykelställ nära kontoret och ett gym, ett träningsrum eller bara redskap som en yogamatta eller ett gummiband lättillgängligt för medarbetarna.

Oskar Halling Ullberg

När det gäller just friskvårdsbidrag visar Oskars forskning hittills att friskvårdsbidraget främst används till gymkort, personlig träning, digitala träningsprogram, padel och simning. Men även sommar- och vinteraktiviteter är populära som golf eller liftkort/spåravgift för längdskidåkning.

Få utnyttjar friskvårdsbidraget

I Oskar Halling Ullbergs kommande studie visar en spridning på 30 till 80% i nyttjandegrad av friskvårdsbidraget bland 8 tillfrågade företag. Skillnaden mellan de olika företagen beror troligen på företagets storlek och om de har flera olika yrkesgrupper anställda. Oskar Halling Ullbergs studie visar en indikation om att större företag med olika yrkesgrupper har lägre nyttjandegrad av friskvårdsbidraget jämfört med mindre företag med enbart kontorsanställda tjänstemän. Skillnaderna kan också bero på könsfördelning, där män är mindre benägna att använda sitt friskvårdsbidrag. Men här behövs fler studier för att säkerställa dessa skillnader.

Liknande siffror visar också tidigare Sifo-undersökning från 2017 där fler än var tredje deltagare struntade i friskvårdsbidraget – fler män jämfört med kvinnor De tre vanligaste anledningarna till att friskvårdsbidraget inte utnyttjas var enligt den här undersökningen att man saknar motivation (31%), att man inte vet vad man ska använda det till (21%) och att man inte hinner (20%).

(https://www.mynewsdesk.com/se/viktvaktarna/pressreleases/fler-aen-var-tredje-struntar-i-friskvaardsbidraget-maen-betydligt-saemre-aen-kvinnor-2112730)

Ökad medvetenhet

Problemet idag, enligt Oskar Halling Ullberg är inte att en brist på studier eller kunskap om friskvård utan snarare hur vi når ut med den här informationen. Hur får vi fler att bli medvetna om vikten av preventiv hälsa?

– Utmaningen är att få fler arbetsgivare att praktiskt tillämpa fysisk aktivitet och bra mat i sin organisation. Och att få fler att verkligen förstå att friskvård är välinvesterade pengar för företag, säger Oskar Halling Ullberg.

När det gäller studier på friskvårdsbidrag och dess påverkan på företags hälsoekonomi finns det många faktorer att ta hänsyn till. Både kostnadskalkyler och sjukskrivningssiffror behöver ses över samtidigt som alla andra faktorer som kan påverka och störa resultatet räknas bort.

– Men det jag kan se med den forskning som finns idag och som jag själv är involverad i är att det finns ett klart ekonomiskt incitament att investera i friskvårdsaktiviteter.

Oskar Halling Ullberg tror också att det är viktigt att chefen tar ansvar och för upp friskvård på agendan tidigt på året, till exempel genom möten eller mejl med påminnelser redan nu i januari om hur medarbetarna kan utnyttja friskvårdsbidraget.

– Jag tycker också att arbetsgivaren bör föregå med gott hälsoexempel i vardagen, uppmuntra till promenadmöten eller lägga på extra grönsaker på lunchtallriken. Men här går också en gräns, blir chefen ”för hurtig” och springer maraton och liknande kan insatsen nog få motsatt effekt, säger Oskar Halling Ullberg.

3 anledningar till att friskvårdsbidraget inte används 

  • Avsaknad av balans i arbetslivet/svårt att hitta tid i livspusslet.
  • Information om vad friskvårdsbidraget kan nyttjas till saknas.
  • Egna stora utlägg och krånglig kvittoredovisning.

4 lösningar som ökar användningen av friskvårdsbidraget

  • HR-chefer och arbetsgivare behöver informera om Friskvårdsbidraget tidigt och under hela året.
  • Öka medarbetarnas flexibilitet och möjlighet till friskvårdstimme under arbetsdagen.
  • Se över livspusseltjänster som kan frigöra tid för den anställde till friskvård.
  • Införa en friskvårdsportal eller förmånsportal som kan tar bort egna utlägg och underlättar redovisning.

 

Vill du veta mer om hur Qurant hjälper företag med friskvård  kontakta oss

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR