Press Release: Qurant förvärvar Curandos leverans av företagshälsa


Hälsobloggen | Qurant nyheter

Qurant förvärvar Curandos leverans av företagshälsa och stärker därmed sin ledande position på den växande marknaden för proaktiv företagshälsa.

Förvärvet stärker Qurants position på marknaden och gör dem till den ledande spelaren på den växande marknaden för modern företagshälsa med fokus på proaktiv hälsovård och digitala verktyg.

– Vi är mycket glada för att få in Curandos företagshälsa i vår verksamhet. Curandos tjänster kompletterar vårt erbjudande med flera tjänster och digitala verktyg som hjälper företag att arbeta förebyggande och systematiskt. Vi ökar vår kundbas, utökar vår personalstyrka med erfaren och kompetent personal samt expanderar vårt nätverk av vårdgivare. Detta stärker ytterligare vår förmåga att skapa innovativa lösningar som adresserar våra kunders framtida behov,
säger Maria Schützer Funk, VD i Qurant.

Marknaden för företagshälsa genomgår en stor förändring från den traditionella företagshälsovården till ett växande behov av proaktivt hälsoarbete samt digitala tjänster och verktyg. 40% av alla sjukskrivningar skulle kunna förhindras just med förebyggande åtgärder. Samtidigt saknar 1,5 miljoner anställda företagshälsovård och endast 1,5% av arbetsgivarna har en digital sjuk-och friskhanteringstjänst. Här finns en stor tillväxtpotential.

Båda företagen är föregångare i att jobba på ett nytt och innovativt sätt genom att integrera digital sjuk/friskhantering med hälsovård, rehab och arbetsmiljöfrågor. De har gedigen erfarenhet och kompetens inom företagshälso- och vårdplaneringsområdet. Dessutom var först ut med digitala verktyg och ligger därför långt fram vad gäller utvecklingen av funktioner.

-Nu har vi lagt grunden för vår fortsatta expansion och känner att Qurant är väl positionerad för framtiden. Vi kan nu fortsätta vår satsning att skapa hållbar hälsa på alla moderna arbetsplatser som förstått att friska medarbetare är företagets allra viktigaste tillgång, avslutar Maria Schützer Funk.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Schützer Funk, VD
Telefon: 070-8102004
e-post: maria@qurant.se

Om Qurant
Qurant är en proaktiv företagshälsa med digitala verktyg som ger företag möjlighet att upptäcka ohälsa i ett tidigt skede. Genom Qurant kan företaget sätta in hälsofrämjande åtgärder och snabbt få tillgång till rätt resurser och vård. Det ger företagen möjlighet att minska sjukfrånvaron med upp till 40 procent – något som är lönsamt både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Qurant/Svensk Vårdförmedling Försäljning AB
Olof Palmes gata 20a
111 37 Stockholm
www.qurant.se

Hälsobloggen

4 oktober, 2021
Att tänka på som arbetsgivare vid hävda coronarestriktioner
Läs mer