Vård och rehabilitering

Vad är ett förstadagsintyg?

Om en medarbetare varit sjuk flera gånger på kort tid kan arbetsgivaren besluta om att införa ett så kallat förstadagsintyg.

Syftet med förstadagsintyg är att fånga upp anledningen till den anställdes upprepade och återkommande frånvaro, så att arbetsgivaren kan stödja sin medarbetare på bästa sätt om allvarliga orsaker ligger bakom.

Arbetsgivaren kan begära ett läkarintyg från första sjukdagen om det finns särskilda skäl, som exempelvis upprepad korttidsfrånvaro. Eftersom detta även styrs utifrån kollektivavtalet är det viktigt att arbetsgivaren har koll på vad som gäller för just sitt företag.

Begäran om förstadagsintyg måste ske skriftligen och får inte avse en längre period än 12 månader. Arbetstagaren har ingen rätt till sjuklön om detta inte följs, så länge inte godtagbara skäl för att inte kunna lämna intyg uppvisas.

Notera att förstadagsintyg inte är lämpligt vid psykisk ohälsa, då det sannolikt kommer att förvärra situationen för en redan stressad och orolig medarbetare. Uppmuntra i stället medarbetaren att ta kontakt med en lämplig vårdgivare eller företagshälsan.

Förstadagsintyg – så går det till

Det kan vara känsligt som arbetsgivare att begära ett förstadagsintyg, därför är det viktigt att processen är tydlig och lätthanterlig både för arbetsgivaren och medarbetaren. I Qurants hälsoportal får arbetsgivaren automatiskt en notifikation när medarbetaren når en viss gräns för sjukfrånvaro. I samband med den rekommenderar vi att arbetsgivaren håller ett hälsosamtal med medarbetaren, och beroende av vad som framkommer av samtalet kan arbetsgivaren eventuellt besluta om att införa förstadagsintyg.

När en begäran om förstadagsintyg har lämnats till medarbetaren kan detta aktiveras i medarbetarens profil i hälsoportalen. Därmed kommer medarbetaren få en påminnelse om förstadagsintyg redan den första sjukdagen istället för den sjunde.

Rutin efter hälsosamtal

1. Vid tanke om förstadagsintyg kontaktar arbetsgivaren våra sjuksköterskor

2. Om beslut om förstadagsintyg tas erhålls kontaktuppgifter till vårdgivare som den anställde ska kontakta vid sjukdom

3. Start- och slutdatum (max 12 månader) registreras i Qurants hälsoportal och dokument signeras av medarbetare och arbetsgivare

4. Vid sjukdom sjukanmäler medarbetaren sig som vanligt och kontaktar vårdgivaren för att få förstadagsintyg

Har du medarbetare med upprepad och återkommande frånvaro?

Då kanske du som ansvarig behöver stöd i processen gällande förstadagsintyg. I vår tjänst Qurant Sjuk & Frisk ingår rådgivning till chefer, HR och medarbetare av Qurants erfarna sjuksköterskor. Vid behov rekommenderar de ytterligare insatser via våra specialister.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag? Kontakta Qurant.

Nyhetsbrev

Få senaste nytt från oss om personal och hälsa

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi delar aldrig din e-post eller skickar spam. Läs mer om integritet och GDPR