Frukostseminarium: Konkreta tips på hur du förebygger ohälsa på arbetsplatsen


Events | Hälsobloggen

Kom på vårt frukostseminarium och få konkreta tips och råd på hur du upptäcker och jobbar proaktivt med att minska ohälsan på din arbetsplats.

Psykisk ohälsa och stress är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning idag. 50-60% av alla långtidssjukskrivningar beror på dessa orsaker enligt försäkringskassans statistik. Samtidigt visar studier att 40% av alla sjukskrivningar skulle kunna undvikas om man arbetar proaktivt med hälsoarbetet på arbetsplatsen. Att upptäcka ohälsa, arbeta proaktivt och sätta in åtgärder i ett tidigt skede är en lönsam investering både hälsomässigt och ekonomiskt.

På seminariet går vi igenom:
– Trender och statistik inom sjukskrivningar på grund av ohälsa och stress
– Tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna
– Konkreta råd på hur företag och chefer kan jobba för att förebygga ohälsa och utmattning
– Hur jobba praktiskt? – Vi går igenom av ett kundcase

Vi håller seminariet tillsammans med Rehabakademin, specialister på medicinsk och arbetslivsinriktad förebyggande hälsovård och rehabilitering.

Seminariet är kostnadsfritt.

När? November 29, 8.00-9.30
Kaffe och smörgås finns tillgängligt från kl 7.30

Var? Korta Gatan 9, 2 tr, Solna Strand

Föreläsare: Ingela Ingels, leg. psykolog, Arbetsmiljöakadmin och Rehabakademin
Eva Norras Rehn, Qurant proaktiva företagshälsa

Anmäl dig till jessica.ulvhag@rehabakademin.se 
Om du anmält dig och inte kan komma, meddela oss i tid. Om du själv får förhinder kan du givetvis överlåta din plats till en kollega.

Har du några frågor? 
Kontakta gärna:
Eva Norras Rehn, e-post: eva@qurant.se
Jessica Ulvhag, e-post: jessica.ulvhag@rehabakademin.se

VÄLKOMMEN

Rehabakademin - förebygger ohälsaQurant förebygger ohälsa

Hälsobloggen

Stressad medarbetare
16 januari, 2019
Frukostseminarium: Hur närma sig en stressad medarbetare?
Läs mer
minska stressen
14 januari, 2019
8 sätt att minska stressen och förebygga utmattning som chef
Läs mer
Andningsteknik
3 januari, 2019
Ta en andningspaus mitt i vardagen
Läs mer